Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös - vaikeasti vammaisen oikeus apuun

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös - vaikeasti vammaisen oikeus apuun

Tiedote.
Julkaistu: 19.01.2016 klo 10:50
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammainen nainen oli hakenut henkilökohtaista apua 24 tuntia vuorokaudessa, koska hänen tarkoituksenaan oli muuttaa omaan asuntoon. Hakija tarvitsi apua kaikissa päivittäisissä toimissa. Hakija pystyi ymmärryskykynsä rajoissa muodostamaan mielipiteensä ja ilmaisemaan eri tavoin kantansa harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvissä toiminnoissa. Siltä osin kuin hakemus koski henkilökohtaista apua kodin ulkopuolella, hakemusta ei ollut voitu hylätä sillä perustella että henkilöllä ei ollut voimavaroja määritellä tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa. Hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset kumottiin tältä osin ja asia palautettiin lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaisen henkilön omien valintojen ja itsenäiseen elämän tukemiseen. Asiakirjoista ilmeni, että hakija kommunikoi ja että hän pystyi suoriutumiaan osasta kodinhoitotoimista. Avun tarve vaikutti kuitenkin suurelta osin määräytyvän ulkopuolisen toimesta. Kommunikointi koostui suurelta osin siitä, että hakija kertoi, mistä hän pitää. Siltä osin kuin hakemus koski henkilökohtaista apua omassa kodissa asumiseen, hallinto-oikeus oli voinut hylätä hakijan valituksen, koska tältä osin hakijalla ei voitu katsoa olevan voimavaroja määritellä tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa. Siten oli mahdollista katsoa, että hakija täytti vain osin niin sanotun voimavaraedellytyksen.

Perustuslaki 19 § 1 momentti och 3 momentti

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 momentti, 8 c § 1–3 momentti sekä 8 d §

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1453121611476.html

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs