Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös - Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös - Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2016 klo 13:34
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Maahanmuuttovirasto ei myöntänyt Jordanian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta, koska hän ei täyttänyt kielitaitoedellytystä eikä siitä ollut perusteita poiketa. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Hallinto-oikeus ei ottanut asian ratkaisussa huomioon valittajan sille toimittamaa lääkärinlausuntoa, koska päätöksen perustelujen mukaan kansalaistamisen edellytysten oli täytyttävä kansalaisuushakemuksen ratkaisuhetkellä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kansalaisuuslain 45 §:n 2 momentin säännös ei ole esteenä sille, että Maahanmuuttoviraston kansalaisuutta koskevasta päätöksestä valittava voi hallintolainkäyttölain säännösten nojalla toimittaa valitusviranomaiselle lisäselvitystä jo hakemusvaiheessa esittämiensä perusteiden tueksi.

Valittaja oli toimittanut hallinto-oikeudelle 6.11.2013 allekirjoitetun lääkärinlausunnon tukemaan hänen kansalaisuushakemuksessaan esittämäänsä perustetta poiketa kielitaitoedellytyksestä. Lausunto sisälsi lyhyen selostuksen valittajan jo hakemusvaiheessa esiin tuomista oppimis-, lukemis- ja kirjoittamisongelmista sekä lääkärin näkemyksen ongelmien pysyvyydestä. Edellä mainittuun nähden hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää ottamatta lääkärinlausuntoa huomioon ja siten päätösharkinnassaan sivuuttaa tätä lausuntoa, vaan arvioida sen merkitys ratkaistavana olevan oikeuskysymyksen kannalta. Koska hallinto-oikeudelle toimitettu lääkärinlausunto ei osoittanut valittajaa kykenemättömäksi täyttämään kielitaitoedellytystä, valitus hylättiin.

KHO 2016:55

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs