Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee viranomaisen käsittelyvelvollisuutta

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee viranomaisen käsittelyvelvollisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2016 klo 10:58
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

ELY-keskus oli jättänyt tutkimatta poikkeamista koskevan hakemuksen, koska se oli jo aiemmalla lainvoimaisella päätöksellään hylännyt samansisältöisen hakemuksen.

Hallintoasiassa annettu hakemuksen hylkäävä päätös ei saa sellaista oikeusvoimaa, joka estäisi samanlaista hakemusta koskevan asian ratkaisemisen uudella hallintopäätöksellä. Perustuslain 21 §:n 1 momentin säännöksestä johtui, että viranomaisen oli käsiteltävä ja ratkaistava sille tehty poikkeamishakemus. Hakemukseen oli annettava ratkaisu siitä riippumatta, oliko vastaava hakemus aiemmin ollut saman viranomaisen ratkaistavana. Asian käsittelemistä koskevaan velvollisuuteen ei vaikuttanut myöskään se, kuinka todennäköisenä hakemuksen hylkäämistä voitiin aiempien ratkaisujen perusteella pitää. ELY-keskus ei ollut voinut jättää hakemusta tutkimatta sillä perusteella, että samansisältöiseen hakemukseen oli aiemmin annettu ratkaisu eikä myöskään sillä perusteella, että se oli pitänyt perättäisten käsittelymaksujen maksamista hakijan kannalta epätarkoituksenmukaisena.

Asiassa oli kysymys myös hallinto-oikeuden päätöksen valituskelpoisuudesta. Hallinto-oikeuden päätöksessä, jolla ELY-keskuksen päätös oli kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi, ei ollut ratkaistu kysymyksessä olevaa poikkeamisasiaa. Hallinto-oikeuden päätös ei siten poikkeamisasian osalta sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua valituskelpoista ratkaisua. Hallinto-oikeuden päätöksessä oli kuitenkin ratkaistu kysymys siitä, oliko poikkeamista koskeva hakemus tutkittava ja annettava sen johdosta asiaratkaisu vai voitiinko se jättää tutkimatta. Hallinto-oikeuden päätös sisälsi tältä osin hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun valituskelpoisen ratkaisun.

KHO 2016:48

Yhteystiedot:

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs