Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee turvetuotannon ympäristölupaa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee turvetuotannon ympäristölupaa

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2016 klo 09:26
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Aluehallintovirasto oli myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon. Päätöksen lupamääräyksen 3 mukaan pintavalutuskentän 2 puhdistustehon oli oltava vähintään seuraava:

Kiintoaine 50 %

Kokonaisfosfori 50 %

Kokonaistyppi 20 %

Puhdistusteho lasketaan vuosikeskiarvona ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen määritetyistä pitoisuuksista häiriötilanteet mukaan lukien.

Vaasan hallinto-oikeus oli hylännyt Vapo Oy:n valituksen. Yhtiö vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa puhdistustehon asettamista koskemaan koko pumppausaltaiden jälkeistä vesienkäsittelyrakennetta, eli kosteikkoallasta ja kahta pintavalutuskenttää, jotka muodostivat yhden yhtenäisen rakenteen, sekä kiinteitä päästöraja-arvoja puhdistustehovaatimusten sijaan.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi Vapo Oy:n valituksen osittain ja muutti puhdistustehovaatimuksen koskemaan kosteikon ja kahden pintavalutuskentän muodostamaa yhtenäistä vesienkäsittelyrakennetta. Turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenne poikkesi tavanomaisesta vesienkäsittelyrakenteesta siten, että laskeutusaltaiden tilalla olivat pumppausaltaat, ja niiden lisäksi ennen kahta pintavalutuskenttää oli kosteikkoallas. Kosteikkoallas lisäsi osaltaan vesienkäsittelyn puhdistustehoa. Kosteikkoaltaan ja pintavalutuskenttien voitiin tässä tapauksessa katsoa muodostavan yhden yhtenäisen vesienkäsittelyrakenteen. Siksi puhdistustehovaatimuksen asettaminen koskemaan koko tätä pumppausaltaiden jälkeistä vesiensuojelurakennetta, eikä pelkästään jälkimmäistä pintavalutuskenttää 2, vastasi paremmin tavoitetta varmistaa turvetuotantoalueen pääasiallisen vesienkäsittelyrakenteen toimivuus parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisella tasolla.

Puhdistustehovaatimusta koskevalta osalta valitus hylättiin. Turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksessä oli turvetuotannon ympäristöluvissa vakiintuneeksi muodostuneen käytännön mukaisesti asetettu vesienkäsittelyrakenteelle prosentuaaliset puhdistustehovaatimukset eikä päästöraja-arvoja. Alueen ottaminen turvetuotantoon oli jo vaikuttanut kuormitukseen niin olennaisesti, ettei alueen luonnollista vesistökuormitusta enää ollut mahdollista selvittää. Kun taustakuormituksesta ei voitu saada luotettavaa selvitystä, ei päästöraja-arvoja käyttämällä voitu riittävästi varmistua vesienkäsittelyrakenteen toimivuudesta. Siten vain prosentuaalisella puhdistustehovaatimuksella voitiin varmistua, että vesienkäsittelyrakenteen toimivuus näissä olosuhteissa oli parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisella tasolla.

KHO 2016:36

Yhteystiedot:

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs