Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee tuloverotuksesta tehtyä valitusta

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee tuloverotuksesta tehtyä valitusta

Tiedote.
Julkaistu: 30.09.2016 klo 09:42
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

A Oyj oli vuonna 2008 perustettu puunjalostusta harjoittavan B Oy:n osakkeiden omistamista varten. A Oyj oli vuonna 2011 otettu pörssilistalle. Yhtiön listautumisesitteessä oli todettu, että kyse oli pakkaus- ja paperikonsernista. Listautumisesitteessä oli myös todettu, että konserni pyrkii toteuttamaan strategisia tavoitteitaan kehittämällä hankkimiaan liiketoimintoja ja hankkimalla uusia liiketoimintoja, joissa se voi tuottaa lisäarvoa, ja että osakkeenomistajille ja muille osuudenhaltijoille tuotetaan arvoa hankkimalla aliarvostettua omaisuutta ja myymällä se sitten, kun sen suoritus on parantunut ja arvo noussut.

A Oyj ja ulkopuoliset tahot olivat vuonna 2008 perustaneet puun hankintaa harjoittavan D Oy:n. A Oyj oli vuonna 2011 myynyt vähäisen osan D Oy:n osakkeista konsernin ulkopuoliselle taholle G Oy:lle. A Oyj ja G Oy olivat vuoden 2012 alussa ostaneet eräältä D Oy:n perustajaosakkaalta kaikki sen omistamat D Oy:n osakkeet. A Oyj:n ja sen tytäryhtiön C Oy:n omistamat E1 mbH ja E2 GmbH olivat vuonna 2009 hankkineet päällystettyjen hienopaperien valmistusta harjoittaneiden yhtiöiden liiketoiminnat. A Oyj ja C Oy olivat vuonna 2011 myyneet E-yhtiöiden osakkeet konsernin ulkopuoliselle taholle F BV:lle. E-yhtiöiden osakkeet oli myyty, jotta A Oyj oli voinut parantaa rahoitustilannettaan. A Oyj ei ollut myynyt B Oy:n osakkeita.

Toimitetussa verotuksessa A Oyj katsottiin pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi yhtiön osakeluovutuksia koskevan oikaisuvaatimuksen ja palautti asian Verohallinnolle käyttöomaisuusosakkeiden luovutushintojen verovapautta koskevien muiden edellytysten täyttymisen selvittämiseksi. Hallinto-oikeus hyväksyi Veronsaajien oikaisulautakunnan oikaisupäätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä seikalla, että listautumisesite sisälsi pääomasijoitustoiminnalle tyypillisen osakkeiden luovutukseen liittyvän liiketoimintamallin, ja myös sillä seikalla, että luovutetut osakkeet oli omistettu suhteellisen lyhyen ajan.

Saadun selvityksen mukaan A Oyj oli tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiö. Koska A Oyj:n ei ollut katsottava pyrkineen irtautumaan osakeomistuksistaan tietyn ennalta sovitun määräajan kuluessa, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A Oyj:tä voitu pitää sen ja sen konsernin toiminnan luonteesta poiketen pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä. A Oyj:tä ei voitu katsoa pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi myöskään listautumisesitteen liiketoimintamallia koskevan kuvauksen perusteella eikä sillä perusteella, että A Oyj oli omistanut luovutetut osakkeet lyhyeksi katsottavan ajan. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen voimaan.

Verovuosi 2011.

KHO 2016:141

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs