Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa

Tiedote.
Julkaistu: 20.06.2016 klo 11:07
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia useita tuotteita ja palveluja käsittävästä rakennuspiirustusten kopiointipalvelusta. Tarjouspyynnön liitteenä olleen tarjouslomakkeen mukaan tuotteen tai palvelun hinta oli voitu ilmoittaa nollahintana, jos se sisältyi muihin töihin.

Markkinaoikeus hylkäsi yhtiö A:n hankintapäätöksestä tekemän valituksen. Markkinaoikeus katsoi, ettei tarjouspyyntö ollut valittajan esittämällä tavalla virheellinen tai epäselvä, vaikka tarjouspyynnön perusteella oli ollut mahdollista tehdä tarjous, jossa johonkin työkategoriaan kuuluvat palvelut oli hinnoiteltu nollaksi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja hankintapäätöksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tarjouspyyntö oli ollut hinnan ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvarainen ja epäselvä, ettei se ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa.

Tarjouslomakkeessa ei ollut tarkemmin määritelty niitä tilanteita, joissa jonkin tuotteen tai palvelun hinta voisi sisältyä johonkin toiseen työhön. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei myöskään ilmennyt, tulivatko tarjouslomakkeessa mainitut tuntityöt hankittaviksi vain jonkin muun tuotteen tai palvelun yhteydessä vai myös sellaisinaan itsenäisinä tuntitöinä. Tarjouslomakkeesta ei myöskään sen rakenne huomioon otettuna yksiselitteisesti ilmennyt, koskiko lomakkeen viimeisen osion taulukon alla ollut maininta hinnan ilmoittamisesta nollaksi euroa vain kyseistä taulukkoa vai muitakin tarjouslomakkeen taulukkoja. Tarjouslomakkeessa olleen tuotteiden ja palvelujen nollahinnoittelua koskevan maininnan sisältö oli siten jäänyt tulkinnanvaraiseksi ja epäselväksi, eivätkä tarjoajat olleet sen perusteella voineet tarjouksiaan laatiessaan täsmällisesti tietää, miten hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palvelujen hinnat oli tullut ilmoittaa.

KHO 2016:97

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs