Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista

Tiedote.
Julkaistu: 19.05.2016 klo 10:11
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. Hallinto-oikeus oli A:n ja B:n kuulemiseksi toimittanut heille hallinto-oikeudessa huostaanottoasioissa tavanomaisesti käytetyn selityspyynnön ja huostaanottohakemuksen suomen kielellä. A ja B eivät olleet toimittaneet hallinto-oikeudelle selitystä eivätkä pyytäneet hallinto-oikeudessa suullisen käsittelyn toimittamista.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli sittemmin ilmennyt, että A, jonka äidinkieleksi väestötietojärjestelmään oli merkitty viittomakieli, ei ymmärtänyt kirjoitettua suomea. Epäselväksi oli myös jäänyt, missä määrin B, jonka äidinkieli niin ikään oli viittomakieli, kykeni ymmärtämään hallinto-oikeuden lähetekirjeissä ja huostaanottohakemuksessa käytettyä kieltä.

Hallintolainkäyttölain 77 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella hallinto-oikeuden on huostaanottoasiassa huolehdittava tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos asianosainen ei osaa hallinto-oikeudessa käytettävää kieltä tai ei voi aisti- tai puhevian takia tulla sillä ymmärretyksi. Tuomioistuimen tällä velvollisuudella pyritään varmistamaan, että asianosainen ymmärtää tulkitsemisen avulla tuomioistuinta ja että hänellä on riittävät edellytykset valvoa oikeuksiaan. Jos huostaanottoasiassa asianosaisena oleva viittomakielinen henkilö ei osaa suomea tai ruotsia niin hyvin, että hän kykenisi ymmärtämään tuomioistuimen lähetteitä tai niitä kirjallisia selvityksiä, joista häntä tulee kuulla, tuomioistuimen on tarvittaessa huolehdittava myös tämän aineiston riittävästä tulkitsemisesta viittomakielelle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:ta ja B:tä ei ollut hallinto-oikeudessa kuultu tavalla, joka täyttäisi hallintolainkäyttölain 77 §:n 1 momentin mukaiset vaatimukset. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:ta ja B:tä kuullaan asianmukaisesti ja että he tulevat tuomioistuimessa ymmärretyiksi.

KHO 2016:73

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs