Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitolupaa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitolupaa

Tiedote.
Julkaistu: 12.05.2016 klo 10:04
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Poliisilaitos oli hylännyt A:n urheilu- ja harrastusperusteella hakemat kertatulitoimisen kaliiperiltaan .357 mag revolverin ja itselataavan kertatulitoimisen kaliiperiltaan 9 mm pistoolin hankkimis- ja hallussapitolupahakemukset. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus pysytti poliisilaitoksen ja hallinto-oikeuden päätökset.

A:n pitkään jatkuneesta ja laajasta ampuma-aseisiin liittyvästä harrastus-, urheilu- ja keräilytoiminnasta, hänen ammatillisesta taustastaan ja jäsenyyksistään alan yhdistyksissä sekä muista elämäntavoistaan saadun selvityksen huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli sinänsä sopiva henkilö ampuma-aseiden hankkimis- ja hallussapitolupien haltijaksi. A oli harrastanut ampumaurheilua monipuolisesti erilaisilla aseilla. Lupahakemusten tarkoittamilla aseilla hänen olisi tarkoitus harrastaa siluettiammuntaa ja Big Bore -ammuntaa.

Ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan haettaessa lupaa ampumaurheilua ja -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys.

Ampuma-aselain muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 106/2009 vp) mukaan henkilön, joka hakee hankkimislupaa pistooliin tai revolveriin, oli yksiselitteisesti jo harrastettava aktiivisesti lajia ennen oman luvan saamista. Näin ollen merkitystä oli nyt erityisesti sellaisella selvityksellä, joka osoitti A:n harrastaneen siluettiammuntaa ja Big Bore -ammuntaa.

A oli itse kertonut, että hän oli harrastanut Big Bore -ammuntaa. A:n harrastus oli tapahtunut pääosin työaikana ja valtion aseilla. A:n esittämästä lausunnosta ja todistuksista ei kuitenkaan ilmennyt, että hän olisi harrastanut siluettiammuntaa tai Big Bore -ammuntaa. A oli lisäksi jäänyt eläkkeelle, joten hänellä ei ollut tulevaisuudessa mahdollisuutta harrastaa Big Bore -ammuntaa valtion aseilla. A ei ollut hakemuksensa tueksi esittänyt, missä hän aikoi jatkossa harrastaa siluettiammuntaa ja Big Bore -ammuntaa.

Kun lisäksi otettiin huomioon se, että kysymys oli hankkimis- ja hallussapitoluvista tulivoimaisiin kertatulitoimiseen revolveriin ja itselataavaan kertatulitoimiseen pistooliin, ja se, että ampuma-aselain muutoksen yhtenä tarkoituksena oli ollut tiukentaa hankkimis- ja hallussapitolupien myöntämisen edellytyksiä harrastusperusteella erityisen tulivoimaisille asetyypeille, A:n esittämää selvitystä ei voitu katsoa ampuma-aselain 45 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 2 kohdassa edellytetyksi luotettavaksi selvitykseksi.

KHO 2016:66

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

 

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs