Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee palkkatuen maksatusta ja sovellettavaa lainsäädäntöä

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee palkkatuen maksatusta ja sovellettavaa lainsäädäntöä

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2016 klo 09:10
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli päättänyt, että yhtiölle ei makseta palkkatukea. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli jättänyt yhtiön oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se oli saapunut myöhässä. Hallinto-oikeus oli hylännyt yhtiön valituksen. Hallinto-oikeus oli liittänyt päätökseensä valitusosoituksen, jonka mukaan päätökseen sai hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että haettaessa muutosta palkkatuen maksatusta koskevaan päätökseen ei sovelleta valtionavustuslakia yleislakina vaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun säännöksiä. Mainitun luvun 1 §:n 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus oikaistiin ja yhtiön valitus käsiteltiin valituslupahakemuksena. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ollut hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä perustetta valitusluvan myöntämiseksi.

KHO 13.6.2016 T 2605

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs