Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee asemakaavamuutoksen hyväksymisestä tehtyä valitusta (Kirkkonummi/ Perälänkannaksen Veikkolan asemakaava)

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee asemakaavamuutoksen hyväksymisestä tehtyä valitusta (Kirkkonummi/ Perälänkannaksen Veikkolan asemakaava)

Tiedote.
Julkaistu: 12.09.2016 klo 11:37
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Kunta oli hyväksymässään asemakaavan muutoksessa osoittanut tiealueen (kaavamerkintä LT = yleisen tien alue) läheisyydessä olevia alueita suojaviheralueiksi valtion tarpeisiin (kaavamerkintä EV/v = suojaviheralue).

ELY-keskus oli ilmoittanut, että valtiolla ei ollut suunnitelmia mainittujen suojaviheralueiden suhteen ja puheena olevaa maantietä varten osoitettu LT-alue oli tarkoitus toteuttaa tiesuunnitelman mukaisesti muun ohella meluesteiden osalta. Kunta oli perustellut suojaviheralueiden varaamista valtion tarpeisiin sillä, että meluselvityksen mukaan maantiestä johtuva liikennemelu kyseisillä suojaviheralueilla ylittää 55 desibelin rajan senkin jälkeen, kun suunnitellut meluesteet on rakennettu.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että maantien rakentamisesta ja käytöstä johtuvat korvaus- ja lunastuskysymykset ratkaistaan tapauskohtaisesti maantielain mukaisessa maantietoimituksessa. Suojaviheralueiden osoittamiselle valtion tarpeisiin ei myöskään ollut tienpitoon tai muuhun valtion suunnittelemaan käyttöön liittyvää syytä. Kaavaratkaisuun ei näin ollen ollut tältä osin maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:stä johdettavaa todellista perustetta eikä se ollut tältä osin myöskään perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuihin selvityksiin.

Kun lisäksi otettiin huomioon hallintolain 6 §, hallinto-oikeuden päätöksen, jolla kaavapäätös oli ELY-keskuksen valituksen johdosta lainvastaisena kumottu EV/v-merkintöjen osalta, muuttamiseen ei ollut perustetta.

KHO 12.9.2016 T 3793

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs