Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Kansalaiset haluavat digitaalisia palveluja oikeuslaitoksessa asiointia helpottamaan

Kansalaiset haluavat digitaalisia palveluja oikeuslaitoksessa asiointia helpottamaan

Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2014 klo 08:14
Julkaisija: Accenture

Digiteknologioiden uskotaan tehostavan oikeusjärjestelmän toimintaa ja pienentävän kustannuksia – mahdollisuus myös Suomessa

Accenturen tekemän tutkimuksen mukaan valtaosa (69 prosenttia) kansalaisista uskoo digitaalisten teknologioiden yleistymisen voivan parantaa maansa oikeusjärjestelmän toimintaa. Toisaalta suurin osa (87 prosenttia) kansalaisista, jotka ovat olleet joskus tekemisissä oikeusviranomaisten kanssa, ei ole saanut hyötyä digiteknologioista, koska niitä ei ole ollut käytettävissä asioinnin aikaan. Tutkimukseen osallistui seitsemän maata: Australia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.

”Myös Suomessa on päätetty panostaa oikeusjärjestelmän digitalisointiin. Accenturen tutkimustulokset tukevat tavoitetta. Kansalaiset haluavat asioida helpommin ja joustavammin oikeuslaitoksessa. Lisäksi on osoitettavissa, että viranomaisen kustannukset voivat pienentyä. Tämä on tärkeää vaikeassa taloudellisessa tilanteessa”, toteaa Mika Rossi, Accenturen sisäisen turvallisuuden johtaja Suomessa.

Tutkimuksen mukaan kansalaiset uskovat uusien digiteknologioiden etuihin: 63 prosenttia vastaajista uskoo digitaalisten teknologioiden voivan vähentää oikeusjuttujen käsittelyaikoja ja 62 prosenttia hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi 82 prosenttia kansalaisista olisi valmiita hyödyntämään digitaalisia palveluja asioinnissa oikeusviranomaisen kanssa joko tapaamisen sijaan tai lisäksi. Näiden vastaajien keskuudessa suurinta kiinnostusta herättivät digitaalisen asioinnin palveluista videoneuvottelut (67 prosenttia), sähköposti (62 prosenttia) ja kansalaisten tietoportaalit (59 prosenttia).

Asiakaskokemusta parannettava
Aiemmin oikeusjärjestelmän kanssa tekemisissä olleista vastaajista enemmistö (61 prosenttia) oli asiointikokemukseensa tyytyväisiä. Kuitenkin 74 prosenttia vastaajista uskoo, että tuomioistuinten nopeutta ja tehokkuutta voitaisiin parantaa, ja yli puolet (61 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista ilmoitti haluavansa parempaa tiedonkulkua oikeusjutun käsittelyn edistymisestä sekä täsmällisemmän kuvan tuomioistuimen prosesseista.

”Oikeuslaitosten virastot ympäri maailmaa ovat huomattavien haasteiden edessä. Suurista työkuormista huolimatta viranomaisten tulisi vähentää toimintakustannuksia, hallita tietoja ja henkilöresursseja tehokkaammin sekä parantaa kansalaisten asiointikokemusta”, Rossi sanoo. ”Tutkimustulokset osoittavat, miten tärkeää on, että oikeuslaitosten virastot ottavat jatkuvasti käyttöön uusia digitaalisia teknologioita ja palveluita.”

Maakohtaisia tuloksia

  • Yhdysvalloissa yli puolet (56 prosenttia) vastaajista on ollut henkilökohtaisesti tekemisissä oikeusviranomaisen kanssa, mikä on suurempi osuus kuin missään muussa tutkimuksessa edustettuna olleessa maassa. Toisaalta tästä joukosta 85 prosenttia ei ole asioidessaan saanut hyötyä digitaalisista teknologioista.
  • Isossa-Britanniassa suurin osa (75 prosenttia) aiemmin oikeusjärjestelmän kanssa tekemisissä olleista vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun, mikä oli korkein tyytyväisyysaste kaikilla tutkimukseen osallistuneilla markkinoilla. Italiassa puolestaan alle puolet (35 prosenttia) oli tyytyväisiä saamaansa palveluun.
  • Italialaiset uskovat eniten digiteknologioiden mahdollisuuksiin lyhentää oikeusjuttujen käsittelyaikoja (75 prosenttia vastaajista) ja vähentää julkisia menoja (69 prosenttia). Sen sijaan Isossa-Britanniassa vain puolet (50 prosenttia) vastaajista uskoo uusien teknologioiden voivan vähentää käsittelyaikoja sekä osapuolten henkilökohtaisia kustannuksia.
  • Suosituin digiteknologia asiointiin oikeusviranomaisten kanssa on Espanjassa videoneuvotteluteknologia, jota olisi valmis käyttämään 78 prosenttia vastaajista. Ranskassa ja Saksassa vain 55 prosenttia vastaajista on valmiita käyttämään videoneuvottelupalveluita.

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen tilaaman tutkimuksen toteutti verkkokyselynä Penn Schoen Berland (PSB) Australiassa, Espanjassa Isossa-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa 12.4.–28.4.2014 välisenä aikana. Siihen osallistui yhteensä 3 503 henkilöä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansalaisten suhtautumista digitaalisten teknologioiden käyttöön oikeusjärjestelmässä. Tutkimuksen virhemarginaali on ±1,66 prosenttiyksikköä maailmanlaajuisesti ja ±4,38 prosenttiyksikköä kussakin maassa (N = noin 500 henkilöä).

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Lisätietoja:
Hetta Huittinen, Accenture
Sähköposti: hetta.huittinen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 305 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs