Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller uppehållstillstånd och återförening av familj

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller uppehållstillstånd och återförening av familj

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.04.2016 kl. 09:57
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Anknytningspersonen, som var nigeriansk medborgare, hade år 2008 första gången beviljats uppehållstillstånd och därefter fortsatt uppehållstillstånd för fyra år. Uppehållstillstånden hade beviljats med stöd av att anknytningspersonen år 2007 hade ingått äktenskap med en finsk medborgare. Äktenskapet hade upplösts genom äktenskapsskillnad år 2010. En polisinrättning hade 11.10.2012 beviljat anknytningspersonen permanent uppehållstillstånd. Anknytningspersonen hade i april 2012 i Nigeria ingått ett nytt äktenskap. Den nya makan hade med stöd av äktenskapet ansökt om uppehållstillstånd 30.12.2012 och var nu ändringssökande, sedan hennes ansökan avslagits.

Migrationsverket hade baserat sitt beslut att avslå anknytningspersonens nya makas ansökan om uppehållstillstånd med hänvisning till att anknytningspersonen hade fått sitt eget uppehållstillstånd genom att kringgå bestämmelserna om inresa till landet.

När anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd, hade hans första äktenskap ansetts ha karaktären av ett äkta familjeband. Migrationsverkets beslut baserade sig inte på omständigheter som skulle ha kommit till myndighetens kännedom först vid handläggningen av den persons ansökan om uppehållstillstånd som nu var ändringssökande. I ärendet hade inte framgått att de uppgifter som anknytningspersonen lämnat i sitt eget uppehållstillståndsärende skulle ha varit oriktiga och det fanns inte grundad anledning att misstänka att anknytningspersonen har fått sitt uppehållstillstånd genom att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet eller sina familjeband så som avses i 36 § 3 mom. i utlänningslagen.

Migrationsverket hade motiverat sitt avslag på ansökan om uppehållstillstånd också med bestämmelsen i 47 § 5 mom. i utlänningslagen, där det hänvisas till den grund på vilken anknytningspersonen har beviljats sitt första uppehållstillstånd. Eftersom anknytningspersonen sedan familjebandet brutits hade blivit tvungen att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på andra grunder, blev tillämpningen av 47 § 5 mom. i utlänningslagen inte beroende av på vilken grund anknytningspersonen hade beviljats sitt nu gällande uppehållstillstånd. Karaktären av anknytningspersonens uppehållstillstånd skulle dock beaktas vid bedömningen av anknytningspersonens möjligheter att bedriva familjeliv annorstädes. Den omständigheten att anknytningspersonen efter att familjebandet brutits hade ansökt om uppehållstillstånd på den grunden att han hade arbete här och han senare hade beviljats permanent uppehållstillstånd hindrade inte tillämpning av 47 § 5 mom. i utlänningslagen.

HFD 19.4.2017 L 1441

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs