Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s beslut om grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s beslut om grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.12.2014 kl. 09:47
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Kärsämäki kommun hade beslutat att sköta sina i 5 § 3 mom. i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (ramlagen) avsedda uppgifter på ett annat sätt än vad kommunen i enlighet med 5 b § 4 mom. i ramlagen hade meddelat statsrådet. Eftersom det nya sätt att sköta nämnda uppgifter som kommunen fattat beslut om inte uppfyllde kravet i 5 § 3 mom. i ramlagen att befolkningsunderlaget skulle vara ungefär 20 000 invånare, hade statsrådet med stöd av andra och tredje meningen i 15 § 2 mom. i ramlagen behörighet att förplikta kommunen till samarbete inom primärvården.

 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1419260813343.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka
Kommunikationschef, tel. 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs