Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (den s.k. Dublin II-förordningen)

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (den s.k. Dublin II-förordningen)

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.06.2015 kl. 10:25
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

I ärendet gällde det att avgöra om en nigerisk medborgare, som i Finland ansökt om asyl, tillsammans med sitt barn kunde avvisas till Italien, som enligt ansvarsbestämningsförordningen var ansvarig för handläggningen av ansökan, eller om bestämmelserna om grundläggande och mänskliga rättigheter samt förbudet mot tillbakasändning i 147 § i utlänningslagen hindrade en överföring av sökandena till Italien, i synnerhet med hänsyn till barnets bästa.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1434607031166.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs