Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - sport- och övningsflygning

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - sport- och övningsflygning

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:23
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Enligt de miljöskyddsföreskrifter som en kommun hade utfärdat med stöd av 19 § 1 och 2 mom. i miljöskyddslagen fick sport- eller övningsflygning inte ske så att bosättningen förorsakades oskälig bullerolägenhet genom upprepade överflygningar eller annat störande flygsätt. Genom denna föreskrift hade man på stadens hela område infört en sådan allmän inskränkning av sport- och övningsflyg med småplan som kunde jämföras med de regler som enligt ordningslagen gäller alla. Det gällde att ta ställning till i vilken mån det är möjligt att genom föreskrifter som utfärdas med stöd av miljöskyddslagen inskränka användningen av luftfarkoster och huruvida föreskriften var tillräckligt tydligt avgränsad.

HFD:s beslut:

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447766441793.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs