Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller skyddad byggnad och byggrätt

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller skyddad byggnad och byggrätt

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.05.2016 kl. 10:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Enligt en ansökan om undantag ville sökanden förstora boendeutrymmet i en byggnad genom att utan att ändra byggnadens utsida inrymma en hel ny bostadslägenhet på byggnadens vind. Enligt detaljplanen var byggnaden principiellt skyddad och belägen på det område i Gamla Raumo som var ett av objekten på UNESCO:s världsarvslista.

Enligt en bestämmelse i detaljplanen (s) var det tillåtet att med iakttagande av gällande byggbestämmelser inreda rum på vinden, oberoende av vilken byggrätt och vilket antal våningar som angetts. I detaljplanen bestämdes inte om byggrätten på tomten. Med hänsyn till att syftet med bestämmelsen var att styra byggandet, skulle "att inreda" anses betyda att en bostadslägenhet fick inrymmas på vinden. Att uttrycket "att inreda" använts tydde dock på att byggnadens karaktärsdrag, såsom takets utformning eller fönsterindelningen, inte fick ändras genom åtgärderna. Bestämmelserna i detaljplanen eller andra bestämmelser eller föreskrifter som skulle iakttas gav inte stöd för en sådan slutsats att uttrycket skulle ha inneburit att endast en del av vinden skulle ha fått tas i bruk eller att det inomhus måste finnas en passage från vinden till lägenheten i bottenvåningen.

De byggåtgärder som avsågs i ansökan skulle betraktas som sådan inredning av vinden som uttryckligen var tillåten enligt bestämmelserna i detaljplanen. Därför behövdes inte ett sådant undantag som enligt 171 § 2 mom. 2 punkten i markanvändnings- och bygglagen kunde beviljas från den totala byggrätt som i detaljplanen anvisats för en tomt. När det också enligt detaljplanen uttryckligen var tillåtet att bygga på vinden även i den händelse att byggrätten kunde komma att överskridas eller antalet våningar ändras, hade det för bedömningen av om byggandet krävde undantag inte betydelse om byggnaden efter ändringarna skulle betraktas som ett tvåvåningshus eller inte. I ärendet hade inte heller framgått att det skulle ha funnits andra omständigheter som skulle ha inneburit behov av undantag enligt 171 § i markanvänd­nings- och bygglagen.

HFD 2016:74

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs