Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller handlingsoffentlighet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller handlingsoffentlighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.09.2016 kl. 09:45
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Vid skattegranskningen av ett bolag hade man som bakgrundsmaterial använt sig av personalintervjuer. Den enda dokumentationen av vad som kommit fram när skattegranskarna hade intervjuat anställda var skattegranskarnas anteckningar. Dessa betraktades inte som sådana i 5 § 3 mom. 2 punkten avsedda anteckningar eller preliminära utkast som skulle ha fallit utanför offentlighetslagens tillämpningsområde. Det var frågan om handlingar i vilka en myndighet registrerat den muntliga utredning som myndigheten mottagit och som använts som bakgrundsmaterial vid skattegranskningen, men som inte i sig var versioner av utkast till den egentliga funktions- eller faktaanalysen eller berättelsen från skattegranskningen. Skatteförvaltningen hade således inte kunnat vägra att lämna ut handlingarna till bolaget med hänvisning till att det inte skulle ha varit frågan om sådana myndighetshandlingar som avses i offentlighetslagen.

De frågor som Skatteförvaltningen skisserat upp för att användas vid intervjuerna hade Skatteförvaltningen däremot kunnat vägra lämna ut med hänvisning till att de enligt 5 § 3 mom. 2 punkten i offentlighetslagen inte var i lagen avsedda myndighetshandlingar.

HFD 2016:131

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs