Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller begränsning av rätt att utöva yrke

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller begränsning av rätt att utöva yrke

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.04.2016 kl. 09:40
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) hade med sitt beslut avslagit ett yrkande från en specialistläkare om att den begränsning som ställts för denna läkares rätt att utöva läkaryrket skulle upphöra. Läkarens rätt att utöva läkaryrket hade begränsats så att han fick utöva detta yrke endast under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt utöva yrket i fråga, i en verksamhetsenhet inom den allmänna hälsovården eller som anställd hos en privat serviceproducent.

Förvaltningsdomstolen biföll specialistläkarens besvär, upphävde Valviras beslut och återvisade saken till Valvira för att myndigheten skulle upphäva begränsningen av specialistläkarens rätt att utöva läkaryrket.

På besvär av Valvira prövade högsta förvaltningsdomstolen saken. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och Valviras beslut sattes i kraft.

I sin beslutsmotivering yttrade högsta förvaltningsdomstolen bland annat att enbart den omständigheten att den tjänsteman som föredragit saken hos Valvira hade deltagit i handläggningen av flera tillsynsärenden som blivit anhängiga i en följd och som gällde samma begränsning av samma persons rätt att utöva ett yrke inte innebar att tjänstemannen skulle anses jävig att delta i handläggningen av saken.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade dessutom att när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården yrkar att de begränsningar ska upphöra som ställts för hans eller hennes rätt att utöva sitt yrke, ska sökanden framlägga utredning om att det inte längre finns grunder att begränsa denna rätt. Valvira uppgift är att utgående från den utredning som sökanden framlagt och även den opartiska utredning som Valvira med stöd av sin behörighet inhämtat besluta huruvida begränsningarna av rätten att utöva yrket ska upphöra eller inte. Att det hade funnits grunder att begränsa denna rätt hade redan utretts i samband med att begränsningsbeslutet fattades. Det var inte behövligt att Valvira på nytt utredde dessa grunder i samband med att myndigheten tog ställning till om begränsningarna skulle upphöra.

Med beaktande av orsakerna till att den ifrågavarande läkarens rätt att utöva läkaryrket hade begränsats och vad begränsningarna innebar samt utredningen om hur länge läkaren arbetat samt om vad hans arbete gick ut på och av vilken kvalitet det varit fanns det inte förutsättningar att bifalla läkarens ansökan om att de begränsningar som ställts för han rätt att utöva läkaryrket skulle upphöra.

HFD 2016:46

Kontaktinformation:

Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs