Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller återkrav av underhållsstöd

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller återkrav av underhållsstöd

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.09.2016 kl. 09:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

De underhållsstöd om vilkas återkrav staden fattat två beslut hade betalats ut med stöd av lagen om underhållstrygghet (671/1998). I denna lag fanns inga bestämmelser om preskriptionstiden för återkrav av underhållsstöd. I 26 § i lagen om underhållsstöd (580/2008), som upphävt lagen om underhållstrygghet, fanns däremot en bestämmelse om preskriptionstiden för en återkravsfordran.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att övergångsbestämmelserna i lagen om underhållsstöd skulle tolkas så att på återkrav av underhållsstöd som betalats ut med stöd av lagen om underhållstrygghet skulle tillämpas bestämmelsen i 26 § i lagen om underhållsstöd om preskription av återkravsfordran.

Stadens beslut om återkrav av underhållsstöden borde ha fattats inom fem år från utbetalningsdagen. Återkravsfordringar som gällde underhållsstöd som betalats ut före nämnda dag var preskriberade.

HFD 2016:130

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs