Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - rökning på balkongen// fråga om vem en skyldighet eller ett förbud riktar sig mot

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - rökning på balkongen// fråga om vem en skyldighet eller ett förbud riktar sig mot

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:39
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Invånarna i lägenhet A i ett bostadsaktiebolag hade begärt att stadens miljöinspektör skulle vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenhet som de förorsakades av att man rökte på balkongen till lägenhet B. Miljöinspektören hade förbjudit rökning på balkongen i fråga och ålagt lägenhetens på annan ort bosatta ägare att se till att ingen rökte på balkongen.

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av ägaren till lägenheten B upphävt miljöinspektörens beslut på den grunden att enligt den princip om förorenarens ansvar som omfattats i 27 § 1 mom. i hälsoskyddslagen var det den vars rökning eventuellt förorsakade den sanitära olägenheten som kunde åläggas att avhjälpa den. En sådan skyldighet kunde inte åläggas lägenhetens ägare, som var bosatt på en annan ort.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog den kommunala myndighetens besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

HFD:s beslut (på finska):

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447768256195.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs