Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Handlingsoffentlighet – Rättegångshandling – Uppgift om hälsotillstånd – Förfarande för utredning av arbetsförmåga

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Handlingsoffentlighet – Rättegångshandling – Uppgift om hälsotillstånd – Förfarande för utredning av arbetsförmåga

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.03.2015 kl. 09:29
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Av en handling som i ett rättskipningsärende hade lämnats till en förvaltningsdomstol framgick det att ett förfarande hade inletts för utredning av den i handlingarna nämnda kommunala tjänsteinnehavarens arbetsförmåga. Trots att ett sådant förfarande för utredning av en kommunal tjänsteinnehavares arbetsförmåga som avses i 19 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare inleds för att utredning av tjänsteinnehavarens hälsotillstånd, kunde enbart uppgiften att ett sådant förfarande hade inletts inte anses gälla personens hälsotillstånd på det sätt som avses i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Uppgiften var inte sekretessbelagd med stöd av nämnda lagrum eller på någon annan grund.

 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1426853624151.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs