Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » EU-staternas högsta förvaltningsdomstolar möts i Helsingfors: Domstolstillsyn av offentlig upphandling i EU-länder

Korkein hallinto-oikeus

EU-staternas högsta förvaltningsdomstolar möts i Helsingfors: Domstolstillsyn av offentlig upphandling i EU-länder

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.10.2015 kl. 09:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

De nya EU-direktiven om offentlig upphandling blir tillämpliga år 2016. Även den finska upphandlingslagstiftningen revideras och förenklas, delvis till följd av de nya direktiven.

Vid ett seminarium får man under torsdagen och fredagen inblick i bl.a. den tillsyn som domstolarna i EU:s medlemsstater hittills utövat i frågor som gäller offentlig upphandling och vilka behov de nya EU-reglerna skapar inom rättsskipningen. Seminariet ordnas av föreningen för de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionens medlemsstater (ACA-Europe) och hålls i högsta förvaltningsdomstolen. I seminariet deltar domare från mer än 20 medlemsstater samt dessutom från bl.a. Norge.

Vid seminariet debatteras bland annat hur offentlighetsprincipen kommer till uttryck i upphandlingsmål. En av frågorna är t.ex. hur ett i konkurrenssyfte behövligt skydd för affärshemligheter kan förenas med öppenhet.
På agendan finns också frågor som gäller samarbetet mellan medlemsstaternas egna domstolar och unionens domstol i upphandlingsmål.
ACA-Europe är en förening för de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionens medlemsstater. Föreningen är ett forum för debatt och informationsutbyte i viktiga och för alla gemensamma frågor inom förvaltningsrättskipningen. Vid seminariet i Helsingfors är temat EU:s offentliga upphandlingar.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

länk till arbets- och näringsministeriets webbplats:
https://www.tem.fi/sv/aktuellt/under_behandling/lagstiftningsprojekt_4278/sok_lagstiftningsprojekt?xmid=5209

länk till ACA:s webbplats:
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs