Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Ärendeströmmen till högsta förvaltningsdomstolen ökade under fjolåret

Korkein hallinto-oikeus

Ärendeströmmen till högsta förvaltningsdomstolen ökade under fjolåret

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.01.2016 kl. 08:58
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Antalet besvär till högsta förvaltningsdomstolen, huvudsakligen från lägre förvaltningsdomstolar, har årligen ökat något. Under 2015 mottog domstolen sammanlagt 4319 ansökningar om ändring, det vill säga besvär, ansökningar om besvärstillstånd, ansökningar om återbrytande och andra ansökningar.

Högsta förvaltningsdomstolens tre avdelningar avgjorde sammanlagt 4010 mål och hade vid årsskiftet 3932 mål som väntade på avgörande.

Av de inkomna målen var över hälften, eller 52 procent besvär, 41 procent ansökningar om besvärstillstånd, 5 procent ansökningar om återbrytande och återstoden ansökningar om återställande av försutten fatalietid, klagomål eller andra ansökningar.

Handläggningstiderna har hållit ramarna

Handläggningen av ett ärende i högsta förvaltningsdomstolen tar i allmänhet ett år i anspråk. När handläggningstiden är som kortast kan den understiga tre månader (i 624 mål), såsom t.ex. i . I
arbetsdryga och mångfacetterade ärende kan den vara t.o.m. längre än två år (i 144 mål) såsom t.ex. i .

Högsta förvaltningsdomstolen har lyckats väl med att hålla sina målsatta handläggningstider. Under såväl 2015 som 2014 var handläggningstiden för utlänningsmål kortare än 8 månader (7,6 mån.). I merparten av dessa mål (88,2 procent) beviljades inte besvärstillstånd. Om man ser till alla mål i vilka besvärstillstånd söktes, beviljades endast 11,1 procent besvärstillstånd.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

BILAGOR
Statisktikuppgifter

 

Bilagor


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs