Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Outokummun neljännen neljänneksen liikevoitto odotuksia alhaisempi. Yhtiö käynnistää toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja lykkää investointiohjelmaansa

Outokummun neljännen neljänneksen liikevoitto odotuksia alhaisempi. Yhtiö käynnistää toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja lykkää investointiohjelmaansa

Julkaistu: 11.12.2008 klo 10:02
Julkaisija:

Ruostumattoman teräksen kysyntä on edelleen heikentynyt ja Outokummun neljännen neljänneksen tulos jää alle odotusten. Yhtiö aloittaa toimenpiteet varautuakseen mahdolliseen pitkittyneeseen heikkoon kysyntäjaksoon ja keskittyy lyhyellä tähtäimellä kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen.

PÖRSSITIEDOTE
11.12.2008 klo 9.00

Ruostumattoman teräksen kysyntä on edelleen heikentynyt ja Outokummun neljännen neljänneksen tulos jää alle odotusten. Yhtiö aloittaa toimenpiteet varautuakseen mahdolliseen pitkittyneeseen heikkoon kysyntäjaksoon ja keskittyy lyhyellä tähtäimellä kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen. Kustannustehokkuuden turvaamiseksi tullaan puuttumaan sekä kiinteisiin että muuttuviin kustannuksiin. Tässä yhteydessä on odotettavissa myös sekä pysyviä että tilapäisiä henkilöstövähennyksiä.

Outokumpu päätti lokakuussa arvioida uudelleen investointiohjelmansa. Arvioinnin tuloksena lähes koko investointiohjelmaa lykätään kassavirran maksimoimiseksi ja taseen joustovaran säilyttämiseksi vuonna 2009.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen: "Outokummun kyky vastata tämänhetkiseen vaikeaan taloustilanteeseen on hyvä, mikä johtuu vahvasta taseestamme sekä hyvästä maksuvalmiudestamme. Markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt paljon nopeammin kuin vielä lokakuussa oletimme johtuen finanssikriisin vaikutuksista asiakkaisiimme. Näkyvyys vuoteen 2009 on erittäin huono, mutta meidän on oletettava, että tilanne ei ehkä parane. Siitä syystä teemme nyt voimakkaita toimenpiteitä parantaaksemme kassavirtaa ja kannattavuutta. Valitettavasti emme voi välttyä harkitsemasta henkilöstövähennyksiä tässä yhteydessä.

Samaan aikaan olemme edelleen sitoutuneita strategiaamme. Haluamme myydä enemmän loppukäyttäjille ja projektiasiakkaille, pitää yllä vakaat suhteet jakelijoihin sekä lisätä erikoistuotteiden ja ferriittisten laatujen myyntiä. Vaikka lykkäämme monia näihin liittyviä investointeja, meillä on tällä hetkellä riittävästi tuotantokapasiteettia, jotta pystymme etenemään strategisen suuntauksemme mukaisesti."

Neljännen neljänneksen näkymiä tarkistettu

Ruostumattoman teräksen kysyntä on tällä hetkellä erittäin heikkoa. Kaikki loppukäyttäjäsegmentit ovat vähentäneet ostojaan. Yhtiöt siirtävät investointejaan ja rakentaminen on alhaisella tasolla. Jakelijat minimoivat ostojaan ja alentavat varastojaan. Raaka-aineiden hintojen laskiessa edelleen jakelijat lykkäävät yhä ostojaan odottaessaan alhaisempia hintoja. Tästä johtuen Outokumpu tarkistaa neljännen neljänneksen näkymiään seuraavasti:

- Toimitusmäärien odotetaan putoavan noin 250 000 tonniin (aiemmin toimitusten odotettiin olevan samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin kolmannen neljänneksen 323 000 tonnia.
- Hinnat ovat edelleen laskeneet neljännellä neljänneksellä. Tällä hetkellä kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn Saksan markkinoiden keskimääräinen perushinta on noin 1 000 euroa tonnilta. (aiemmin hintojen odotettiin vakiintuvan eikä heikkenevän edelleen, CRU arvioi lokakuun perushinnaksi 1 080 euroa)
- Operatiivisen tuloksen odotetaan olevan suuruusluokaltaan 50 milj. euroa tappiollinen (aiemmin lievästi positiivinen)
- Raaka-aineista aiheutuvien varastotappioiden odotetaan olevan suuruusluokaltaan noin 150 milj. euroa tämänhetkisillä raaka-ainehinnoilla laskettuna. Tähän sisältyy ajoituserotappioita ja varastojen arvonalentumiskirjauksia johtuen nikkelin, molybdeenin ja kierrätysteräksen edelleen laskeneista hinnoista (aiemmin 50-100 milj. euroa nikkeliin liittyviä varastotappioita)
- Liikevoiton odotetaan olevan negatiivinen (ei muutosta)
- Huomattava käyttöpääoman vapautuminen merkitsee sitä, että liiketoiminnan kassavirta jatkuu vahvana (ei muutosta)

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi

Maailmantalouden tämänhetkisten näkymien mukaan yhtiö varautuu skenaarioon, missä markkinat eivät parane vuonna 2009. Tästä syystä Outokummun täytyy käynnistää toimenpiteet sopeuttaakseen toimintansa toimitusmääriin, jotka ovat selvästi alle yhtiön tuotantokapasiteetin ja ruostumattoman teräksen hintoihin, jotka ovat pitkän aikavälin keskiarvoja alhaisemmat.

Outokummun tämänhetkiset toimenpiteet vähentävät vuotuisia kiinteitä kustannuksia vähintään 50 milj. eurolla vuonna 2009. Kustannussäästöt saavutetaan pääosin henkilöstövähennyksillä ja yleisillä kustannussäästöohjelmilla. Päätoimenpiteet ovat:

Joulukuun alussa sovittiin useista lyhytaikaisista toimenpiteistä, joiden avulla säästetään kustannuksia ja sopeudutaan alhaisempiin tuotantomääriin Tornion tuotantolaitoksella. Mikäli markkinatilanne jatkuu vaikeana, Outokumpu ryhtyy tarvittaviin lisätoimenpiteisiin Torniossa alentaakseen kustannustasoa.

Alhaisesta tilauskannasta ja kustannussäästötarpeesta johtuen Outokumpu käynnistää lisäksi neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa koskien noin 450 työpaikan vähennystä yhtiön Ruotsin tuotantoyksiköissä.

Outokumpu käynnistää myös neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa vähentääkseen kustannuksia pääkonttoritoiminnoissa eri maissa. Neuvottelut käydään kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne voivat johtaa irtisanomisiin tai lomautuksiin. Outokummun pääkonttorissa työskentelee maailmanlaajuisesti noin 350 henkilöä.

Kustannussäästötoimenpiteet voivat johtaa henkilöstövähennyksiin myös Outokummun muissa yksiköissä.

Outokumpu on sitoutunut tukemaan henkilöstöään tässä prosessissa vastuullisella tavalla. Tuki perustuu yhteisiin globaaleihin periaatteisiin ja sisältää pääosin paikallisia toimenpiteitä eri maissa. Työntekijöiden on mahdollista saada henkilökohtaista tukea ja valmennusta.

Investointiohjelman lykkääminen

Outokumpu päätti lokakuussa arvioida uudelleen investointiohjelmansa johtuen maailmanlaajuisesta talouskriisistä ja äkillisesti heikentyneestä ruostumattoman teräksen kysynnästä. Arvioinnin perusteella Outokumpu on päättänyt lykätä lähes koko investointiohjelmaansa vähintään 12 kuukaudella. Yksittäisten projektien jatkaminen edellyttää erillistä päivitettyyn kannattavuusanalyysiin perustuvaa päätöstä. Kaikilla näillä investoinneilla on edelleen vahvat strategiset perustelut.

Outokummun tavoite tuotevalikoiman kehittämisestä lisäämällä korkeamman jalostusasteen erikoistuotteiden ja ferriittisten (ei nikkeliä sisältävien) tuotteiden myyntiä voidaan saavuttaa tulevina vuosina hyödyntämällä paremmin nykyistä kapasiteettia ja muuttamalla tuotevalikoimaa. Tämän seurauksena investoinnit erikoispuhtaisiin ferriittisiin ja kiiltohehkutettuihin laatuihin Torniossa, erikoislaatuihin Avestassa Ruotsissa ja kvarttolevytuotantoon Degerforsissa Ruotsissa lykätään myöhempään ajankohtaan. Investointi kvarttolevytuotannon laajentamiseen New Castlessa (IN)Yhdysvalloissa jatkuu suunnitellusti.

Outokummun strategiana on myös lisätä myyntiä loppukäyttäjille ja projekteihin, mitä tuetaan investoinneilla yhtiön omaan palvelukeskusverkostoon. Itsenäisen italialaisen jakelijan, SoGeParin yritysosastosta syntyneiden synergiaetujen ansiosta investointiohjelmaa palvelukeskuksiin Euroopassa on kevennetty ja optimoitu. Ainoastaan investointi Willichin palvelukeskukseen Saksassa etenee suunnitellusti. Muita palvelukeskusinvestointeja Puolassa, Ranskassa ja Etelä-Saksassa pienennetään tai lykätään toistaiseksi.

Intiaan suuntautuvaa palvelukeskusinvestointia lykätään, mikä johtuu Intian hallituksen käynnistämästä ruostumattoman teräksen tuontiin liittyvästä polkumyyntitutkinnasta. Kiinaan perustettava palvelukeskus etenee suunnitelmien mukaan.

Vastoin alkuperäistä investointien arviointia koskevaa rajausta myös investointi ferrokromituotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseen Torniossa lykkääntyy toistaiseksi, mikä johtuu ruostumattoman teräksen heikoista markkinanäkymistä, tämän hetkisestä ferrokromin ylikapasiteetista ja sen hinnan laskusta.

Investointiprojektien arvioinnin tuloksena yhteensä noin 1,5 miljardin euron käyttöomaisuusinvestoinnit lykätään. Outokumpu arvioi nyt vuoden 2009 käyttöomaisuusinvestointien olevan 300 milj. euroa. Alkuperäinen investointien kokonaismäärä oli 850 milj. euroa. Pääosa vuoden 2009 käyttöomaisuusinvestoinneista liittyy laajennusprojekteihin, jotka ovat valmistumassa ja joihinkin äskettäin käynnistettyjen projektien pakollisiin osiin. Vuoden 2009 käyttöomaisuusinvestoinneista 100 milj. euroa on ylläpitoinvestointeja.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään klo 13.00. Puhelinkonferenssissa ovat läsnä toimitusjohtaja Juha Rantanen ja varatoimitusjohtaja Karri Kaitue.

Esitysmateriaalia voi seurata konferenssin aikana oheisen linkin kautta:

http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=128601&s=1&k=CD3FBA37AD507E650A739658E715363C&cb=genesys

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

Suomi: (09) 2313 9201
UK:+44 207 162 0077
US:+1 334 323 6201

Esitysmateriaali on saatavilla myös osoitteessa www.outokumpu.com >> Investors.

Lisätietoja antavat:

Juha Rantanen, toimitusjohtaja, puh. (09) 421 3111
Karri Kaitue, varatoimitusjohtaja, puh. (09) 421 5506

Toimitusjohtaja Juha Rantanen on käytettävissä tiedotusvälineiden haastatteluihin. Haastattelupyynnöt Anna Vuolaselle, johtaja - mediasuhteet, puh. 040 705 5734.

OUTOKUMPU OYJ
Konsernijohto

Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com


Attachments

FIN_Release_DEC11122008

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs