Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Utställning Märklig natur – Människans och djurens gemensamma stig i Åbo slott

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Utställning Märklig natur – Människans och djurens gemensamma stig i Åbo slott

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.06.2016 kl. 10:00
Utgivare: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Märklig natur – Människans och djurens gemensamma stig

Åbo slott
16.6–30.10.2016

Märklig natur – Människans och djurens gemensamma stig är en berättelse om människans och djurens gemensamma historia från medeltiden till idag. Arkeologiska fynd och museiföremål med anknytning till djur visar vilken ställning och betydelse olika djur haft under olika tidsperioder. I utställningen som förenar historia, biologi och nutidskonst ingår nutidskonstverk av Päivi Häkkinen, Liisa Kanerva, Miia Rinne och Tellervo Viitaniemi.

Konstnärerna har planerat verk med anknytning till utställningens teman specifikt för denna utställning. Utställningen innehåller grafik, målningar, skulpturer, videokonst och installationer. I vissa verk har även äkta museiföremål använts. Åbo slott skapar som miljö enastående ramar för presenterande av de nutidskonstverk som är i växelverkan med utrymmet.

Älskade husdjur och farliga rovdjur
Utställningens namn hänvisar till människokaraktären och människornas naturförhållande. Naturförhållandet har alltid varit personligt och exempelvis varierat mycket mellan landsortsbor och stadsbor. Människornas inställning till djur har alltid varit kontroversiell, djuren är fortsättningsvis både älskade husdjur och farliga rovdjur. Tidigare byggde människorna sina uppfattningar om skogens djur på berättelser och föreställningar. Dessa föreställningar och folktraditionen återspeglas ännu i nutiden. Exempelvis firar jaktsällskap fortsättningsvis björnfester och svarta katter väcker vidskepelser.

Människans hjälpredor och fångstdjur
Människan har varit obegränsat påhittig i utnyttjandet av djur: de har använts som hjälp i utförande av olika uppgifter, som nödvändiga råvaror samt som statussymboler för att reflektera makt och ställning. Människan har redan länge strävat efter att förädla och utveckla de goda egenskaperna hos djur för sina egna behov. Men å andra sidan har man talat om att behandla djuren etiskt ända sedan antiken. Människan har alltid haft ett stort behov av att kontrollera och reglera naturen och djuren: man har velat begränsa vissa djurstammar genom jakt och öka andra genom att skydda dem. Till exempel har vargen alltid hört till de mest fruktade djuren i skogen och därför har det stiftats lagar och förordningar som förpliktar till vargjakt. Ur den biologiska synvinkeln har människan och vargen ändå många gemensamma drag som djurarter.

Från föreställningar till vetenskap
Utställningen beskriver också utvecklingen av djurforskningen från observationer som färgats av föreställningar till modern vetenskap. Finlands äldsta djurobservation gjordes år 1605 utanför Åbo slott, när Uppsala universitets professor i astronomi och den tidiga naturvetenskapsman Sigfridus Aronius Forsius (1560–1624) antecknade en sällsynt observation av en pelikan. Utställningens största föremålsskatt kommer att vara Conrad Gessners (1516-1565) ståtliga, illustrerade djurencyklopedi "Thierbuch" från år 1551, som ursprungligen hette Historiae animalium. Åbo museicentrals sällsynta bok torde vara det tyskspråkiga verkets andra upplaga från år 1583.

Som en följd av människans åtgärder har många djurarter utrotats och utrotning är än idag ett verkligt hot för flera djurarter. Utställningen Märklig natur – Människans och djurens gemensamma stig får oss att stanna upp en stund och tänka på även dessa viktiga frågor.

Pressfoton http://compass.nitro.fi/Compass/Pressbank.do?c=turku&cmd=show&id=393&lang=fi

Guidade rundvandringar och övrigt program

  • Guidningar på finska 3–4.9, 10–11.9, 17.9, 24–25.9 kl. 14 och på Åbodagen 18.9 kl. 11.00, 12.15, 14.00, 16.30.
  • Märklig natur – fantastiskt väsen -kurs lö–sö 24.9–25.9 kl. 12–17
    På kursen bekantar vi oss med utställningen och utgående från den skapar vi nya djurarter i textilversioner eller målar ett porträtt av ett eget fiktivt kraftdjur med akrylfärger.  För barn över 10 år. Pris 20 €, medlemmar i riddarklubben 15 €, inkl. material. Handledning på finska.
  • Höstlovsveckorna 42 och 43
    Öppna verkstäder för hela familjen ti–lö kl. 12–16. I verkstäderna bekantar vi oss med utställningens teman genom att göra och uppleva. Utställningsguidningar på svenska lördagar och söndagar kl. 14.30.

Mer information
Maria Huokkola, forskare
Tfn 040 169 6893, maria.huokkola@turku.fi
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs