Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Talous ja moraali: Talouden ongelmien ratkaisu ei poista kaikkia yhteiskunnan ongelmia

Gaudeamus

Talous ja moraali: Talouden ongelmien ratkaisu ei poista kaikkia yhteiskunnan ongelmia

Tiedote.
Julkaistu: 16.02.2016 klo 09:45
Julkaisija: Gaudeamus

Länsimaisesta yhteiskunnasta on vaikea löytää elämänaluetta, joka ei olisi kytköksissä globaaliin markkinatalouteen. Yhteiskunnallisia puheenvuoroja ei kuitenkaan voida jakaa ja arvottaa vain talouden näkökulmasta. Talouden ongelmien ratkaiseminen ei poista kaikkia muita yhteiskunnan ongelmia.

Taloustiede on jo itsessään moraalista. Se nojaa vahvasti käsitykseemme ihmisluonnosta, joka taas määrittää sitä, mikä nähdään oikeana ja vääränä. Moraali jää kuitenkin usein talouspuheessa sivuosaan, ja joskus joudutaan jopa valitsemaan talouden ja moraalin välillä. Voidaanko talouskeskustelussa sivuuttaa ihminen? Onko lisääntyvä köyhyys välttämätön paha ja hyväksyttävä tappio, jos talouden halutaan kasvavan? Voiko yksilön menestys tuottaa myös yhteistä hyvää?

Talous ja moraali on talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden, filosofien ja teologien painava puheenvuoro talouden ja moraalin vaikeista kysymyksistä. Teoksessa pohditaan inhimillisemmän yrityselämän mahdollisuutta, talousrikollisuuden merkitystä ja köyhien asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden ja sääntelyn tasapainoa, suomalaisen uusliberalismin juuria ja valistusajan antia talousajattelulle.

Kirja toimii aikalaiskuvana talouden ja moraalin vuoropuhelusta. Samalla se pohtii vaihtoehtoisten puheenvuorojen ja kenties kokonaan uusien talouskäytäntöjen tarpeellisuutta. Kirjoittajina on akateemisen tutkimuksen kärkinimiä sekä tunnettuja talousvaikuttajia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, kuten Asmo Kalpala, Sixten Korkman, Erkki Liikanen, Juhana Vartiainen ja Björn Wahlroos.

Rikkaat tarvitsevat köyhiä ollakseen rikkaita

Hyvinvointivaltion kannattaminen vaatii luonnollisesti valmiutta sen puolustamiseen ja samalla sellaisten toimien hyväksymistä, joilla sen rahoitus turvataan. Tämä on iso ja toistaiseksi ratkaisua vailla oleva kysymys myös Suomessa.” Sixten Korkman

Oli politiikasta muuten mitä mieltä tahansa, kapitalismi on köyhän paras ystävä. (…) Suhteellisen ja sosiaalisen köyhyyden merkityksen kasvu on seuraus kapitalismin menestyksestä absoluuttisen köyhyyden vähentämisessä. Kun ei tarvitse mennä joka ilta nälkäisenä nukkumaan, voi ruveta kantamaan murhetta muiden tuloista.” Paul Lillrank

Yksittäisten kansalaisten on ehkä helpompi huomata yksityisen kuin julkisen velan määrän kasvu. Valtioiden velkaantuminen näkyy kuitenkin säästöinä ja leikkauksina. Säästöt kohdistuvat usein hyvinvointipalveluihin, joilla on edistetty sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvoa.” Sigridur Thorgeirsdottir (suom. Kati Pitkänen)

Entä jos ihminen ei olekaan omaa taloudellista etuaan maksimoiva olento? Rakennetaanko silloin taloutta, joka ei ole ihmistä varten, ja luodaanko yrityksiä, joissa ei ole tilaa olla ihminen?” Miia Paakkanen, Frank Martela & Anne Birgitta Pessi

Juuri varakkuuden suhteellisuuden vuoksi rikkaat tarvitsevat köyhiä ollakseen rikkaita. (…) Tämä on eräänlainen käsitteellinen totuus, joka seuraa juuri siitä, että vauraudesta kilpaillaan pikemminkin suhteellisin kuin absoluuttisin mittarein.” Sami Pihlström

Sari Kivistö, Sami Pihlström & Mikko Tolonen (toim.)
Talous ja moraali
ISBN 978-952-495-385-6
Gaudeamus 2016

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilta

Kirjan toimittajat:

Sari Kivistö, johtaja, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium, yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto
sari.kivisto@helsinki.fi / p. 02-94123458
Sami Pihlström, uskonnonfilosofian professori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.
sami.pihlstrom@helsinki.fi / p. 02-94123456
Mikko Tolonen, varhaismodernin aatehistorian tutkija ja digitaalisten aineistojen käytön professori, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos, Kansalliskirjasto ja Digitalia.
mikko.tolonen@helsinki.fi / p. 02-94123266

Arvostelukappaleet ja lisätiedot:
outi.kitti@gaudeamus.fi

Liitetiedostot

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.

www.gaudeamus.fi

Gaudeamus | Tiedon puolella

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs