Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Kulttuurirahaston tuki suomalais-ugrilaisille vähemmistökielille laajenee vuoteen 2015

Suomen Kulttuurirahasto

Kulttuurirahaston tuki suomalais-ugrilaisille vähemmistökielille laajenee vuoteen 2015

Tiedote.
Julkaistu: 24.05.2013 klo 09:47
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 440.000 euron jatkorahoituksen toimille, jotka tukevat suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten elvytystä Venäjällä.  Suomi-Venäjä-seuran hallinnoima hanke ”Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa” jatkuu vuoden 2015 loppuun. Sen tavoitteena on kehittää kaksi- ja monikielistä varhaiskasvatusta Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueilla ja täten lisätä näiden kielten käyttöä.

Hankkeen tuloksena Venäjän eri alueille, mm. Karjalaan, Hanti-Mansiaan, Komiin ja Marinmaalle on tähän mennessä perustettu ainakin 30 kokonaan tai osittain omalla kielellä toimivaa päiväkotiryhmää. Jatkohankkeessa toimintaa muokataan siten, että se vastaa joulukuussa hyväksyttyä Venäjän uutta kansallisuuspoliittista strategiaa. Vaikka Venäjän keskushallinto ei ole aktiivisesti edistänyt vähemmistökielten elvytystä, kansallisten järjestöjen toiminta on kansalaisjärjestölainsäädännön lopullisessa versiossa lisätty myönteisesti katsottavien toimintojen listaan.

Alueelliset viranomaiset mm. Karjalassa, Komissa ja Udmurtiassa ovat olleet entistä kiinnostuneempia kielenelvytyksestä. Koska kielelliset tilanteet vaihtelevat Venäjän eri osissa, kielenelvytyksen menetelmiä sovelletaan alueiden toimijoiden ja viranomaisten parhaaksi katsomalla tavalla. Hankkeessa järjestetään vuosittain yksi alueiden välinen koulutusseminaari, minkä lisäksi on pienempiä alueellisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi tuetaan oppimateriaalien laatimista. Tavoitteena on luoda toimiva omakielisen varhaiskasvatuksen ammattilaisten verkosto, joka hankkeen päätyttyä jatkaa itsenäisesti toimintaansa.

Tietoisuus vähemmistökielten sekä kaksi- ja monikielisyyden arvosta ei ole Venäjällä laajaa. Tästä huolimatta päiväkotilasten vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan omakielisestä varhaiskasvatuksesta, ja keskustelujen jälkeen suurin osa on ollut halukkaita antamaan lapsensa kieliryhmään. Vanhempien kanssa tehtävää työtä syvennetään uudessa hankkeessa, ja tavoitteena on mm. edistää vanhempien valmiuksia itse tukea lapsensa kaksi- tai monikielisyyttä.

Kulttuurirahasto on vuodesta 2006 lähtien käyttänyt yhteensä 3,7 miljoonaa euroa uhanalaisten kielten pelastamiseen Suomessa ja Venäjällä. Suomessa toimet ovat kohdistuneet karjalan sekä inarin- ja koltansaamen kieliin ja kaupunkisaamelaisten toimintaan. Karjalan tasavallassa kielenelvytystä tukee EU:n ENPI-ohjelmassa toteutettava kaksivuotinen noin miljoonan euron hanke, jota hallinnoi Juminkeko-säätiö ja jonka tavoitteena on luoda Karjalaan alkuperäiskulttuureja edustavien etnokulttuurikeskusten verkosto. Osarahoituksen ohjelmaan myönsivät Kulttuurirahasto sekä Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö. Lisäksi Kulttuurirahasto on tukenut äskettäin esitettyä Ville Haapasalon televisiosarjaa Venäjän suomalais-ugrilaisista kansoista.

 

Tiedustelut:

Hankkeen päällikkö Jouni Sirkiä, 045 7731 1450, jouni.sirkia@venajaseura.com

Suomi-Venäjä-Seuran pääsihteeri Merja Hannus, (09) 693 8600, merja.hannus@venajaseura.com

Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava, 050 385 7600, antti.arjava@skr.fi

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs