Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Carolus Enckellin kuratoima Kirkas muoto -ryhmänäyttely pureutuu geometrisen taiteen historiaan ja nykypäivään

Galerie Forsblom

Carolus Enckellin kuratoima Kirkas muoto -ryhmänäyttely pureutuu geometrisen taiteen historiaan ja nykypäivään

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2015 klo 12:00
Julkaisija: Galerie Forsblom

Lars-Gunnar Nordström

Kirkas muoto
Galerie Forsblom 30.10.–22.11.2015

Avajaiset 29.10.2015 klo 17–19

Musikaalinen sointu pääsee suoraan sieluun. Se löytää sieltä heti vastakaiun, koska ihmisen ”sielussa soi”. – Wassily Kandinsky kirjassa Taiteen henkisestä sisällöstä

Carolus Enckellin kuratoima Kirkas muoto -näyttely käsittelee geometriseen taiteeseen liittyvää värin, viivan ja muodon yhteiseloa. Näyttelyssä esitellään teoksia suomalaisen abstraktin taiteen pioneereilta tämän päivän nuoriin tekijöihin saakka. Kansainvälisen tuulahduksen näyttelyyn tuo saksalainen minimalisti Otto Boll.

Kandinskyn mukaan puhtaan maalauksellinen kompositio syntyy muodon ja värin liitossa, missä abstraktisti kuviteltu väri yhdistyy muodon jännitteisiin. Teoksen musikaalisuus korostuu, kun väri koetaan sointina ja muoto sommitelman rytminä. Geometrisissa sommitelmissa väri ja muoto hakeutuvat kirkkaan pelkistyneeseen olemukseensa, jotka ovat itsessään esittäviä.

Väri-muoto tematiikan lisäksi näyttelyn nimi viittaa kotimaisen abstraktin taiteen historiaan: 1952 Helsingin Taidehallissa järjestetty Klar form -näyttely esitteli Euroopan avantgarden abstraktit suuntaukset Suomessa. Nuori taiteilijapolvi otti kansainväliset vaikuttimet – erityisesti konkretismiin pohjautuvan taiteen – innolla vastaan. Abstraktista ilmaisusta tuli osa kansallista identiteettiä viimeistään 1960-luvulla suosiossa olleiden informalistien myötä. Geometrinen taide on nauttinut siitä lähtien merkittävää asemaa maamme taide-elämässä ja jokainen sukupolvi on löytänyt ilmaisusta uudenlaisia vaikuttimia. Viime vuosien geometriaan pohjautuvassa taiteessa on keskitytty esimerkiksi värimateriaalin tutkimiseen, symmetristen muotojen liikuttelemiseen sekä tilallisuuteen.

Kirkas muoto näyttely tarjoaa ainutlaatuisen poikkileikkauksen geometrisen taiteen historiaan ja nykypäivään. Suomalaisen abstraktin taiteen edelläkävijöistä esillä on Lars-Gunnar Nordströmin, Sam Vannin ja Ole Kandelinin teoksia. Vakiintunutta taiteilijapolvea edustavat Jussi Niva, Pekka Nevalainen ja Stig Baumgartner. Näyttelyn nuoriin taiteilijoihin lukeutuvat Andreas Waldén, Riku Mäkinen, Lotta Ingman sekä Laura Wesamaa. Kansainvälisen lisän tuo Otto Boll. Näyttelyn kuratoinut Carolus Enckell (s.1945) on yksi merkittävimpiä suomalaisen modernin maalaustaiteen tekijöitä.

Lisätietoja taiteilijoista ja näyttelyistä
Galerie Forsblom, puh. +358 9 680 3700
Heli Lukkarinen: heli@galerieforsblom.com, +358 9 6803 7011
Martta Soveri: martta@galerieforsblom.com, +358 9 6803 7013

Liitteenä olevan teoskuvan tiedot
Lars-Gunnar Nordström
Sommitelma
1956
100 x 100 cm
Photography ©Patrik Rastenberger

 

I grupputställningen Klar form granskar kuratorn Carolus Enckell den geometriska konstens historia och nuläge

Lars-Gunnar Nordström

Klar form
Galerie Forsblom 30.10–22.11.2015

Vernissage 29.10.2015 kl. 17–19

 Ett musikaliskt ackord når rakt in i själen. Där finner den genklang, ty människans ”själ klingar”. – Wassily Kandinsky i boken ”Om det andliga i konsten”

Utställningen Klar form med Carolus Enckell som kurator handlar om färgens, streckets och formens samlevnad inom geometrisk konst. Utställningen presenterar verk av flera konstnärer, från den abstrakta finska konstens pionjärer till dagens unga målare. Den tyske minimalisten Otto Boll tillför utställningen en internationell fläkt.

Enligt Kandinsky uppstår den rena måleriska kompositionen i förbundet mellan form och färg där den abstrakt föreställda färgen förenas med formens spänningar. Ett verks musikalitet accentueras då färgen upplevs som klang och formen som kompositionens rytm. I geometriska kompositioner söker sig färg och form till sitt klart renodlade väsen som i sig är föreställande.

Förutom på tematiken färg-form syftar utställningens titel också på den finska abstrakta konstens historia: utställningen Klar form på Helsingfors Konsthall 1952 presenterade det europeiska avantgardets abstrakta riktningar för den finländska konstpubliken. Den unga konstnärsgenerationen mötte de internationella influenserna – i synnerhet den konkretistiskt baserade konsten – med entusiasm. Det abstrakta uttrycket införlivades i den nationella identiteten senast i och med de på 1960-talet så populära informalisterna. Den geometriska konsten har sedan dess haft en betydande ställning i vårt konstliv och varje generation har hittat ny drivkraft inom dess referensram. I de senaste årens geometriskt betingade konst har exempelvis färgmaterialet, förskjutna symmetriska former och det spatiala stått i fokus.

Utställningen Klar form presenterar ett unikt tvärsnitt av den geometriska konstens historia och samtid. Av föregångarna inom inhemsk konst visas verk av Lars-Gunnar Nordström, Sam Vanni och Ole Kandelin. Den nu etablerade konstnärsgenerationen representeras av Jussi Niva, Pekka Nevalainen och Stig Baumgartner. Till de unga konstnärerna på utställningen hör Andreas Waldén, Riku Mäkinen, Lotta Ingman och Laura Wesamaa. Otto Boll står för ett internationellt inslag. Utställningens kurator Carolus Enckell (f. 1945) hör till de mest betydande konstnärerna inom modernt finskt måleri.

Ytterligare information om konstnären och utställningen
Galerie Forsblom, tfn +358 9 680 3700
Heli Lukkarinen: heli@galerieforsblom.com, +358 9 680 37011
Martta Soveri: martta@galerieforsblom.com, +358 9 680 37013

Information om verket
Lars-Gunnar Nordström
Komposition
1956
100 x 100 cm
Photography ©Patrik Rastenberger

Liitetiedostot

Galerie Forsblom

Vuonna 1977 Turussa perustettu Galerie Forsblom sijaitsee nykyisin Helsingin keskustassa, historiallisesti merkittävässä Suomi-talossa. Vuodessa yli kaksikymmentä vaihtuvaa näyttelyä esittelevä galleria tunnetaan nimekkäistä ulkomaisista taiteilijoistaan. Kotimaista taidekenttää edustavat niin vakiintuneet kuin nuoretkin taiteilijat. Galerie Forsblom on aktiivisin kotimainen galleria kansainvälisillä taidemarkkinoilla osallistumalla vuosittain useille merkittäville taidemessuille.

Galerie Forsblom, som grundades 1977 i Åbo, ligger numera i det historiska Suomihuset mitt i Helsingfors pulserande centrum. Galleriet är känt för sina framstående utländska konstnärer och ordnar ett tjugotal varierande utställningar per år. Det finländska konstfältet representeras såväl av etablerade som av yngre konstnärer. Som det mest aktiva finländska galleriet på den internationella konstmarknaden deltar Galerie Forsblom varje år i flera betydelsefulla konstmässor. 

www.galerieforsblom.com

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs