Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Asokotien asukashallintoa uudistetaan tukemaan yhteisöllisyyttä

Asuntosäätiö

Asokotien asukashallintoa uudistetaan tukemaan yhteisöllisyyttä

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2012 klo 16:23
Julkaisija: Asuntosäätiö

Asokotien asukashallintomallia uudistetaan ensi vuoden alussa siten, että resursseja kohdennetaan tukemaan talotason paikallista toimintaa. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä. Käyttöön otetaan muun muassa kohdekohtainen asukastoimintaraha ja asukkaiden kokouksille lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Myös tiedonkulun toivotaan paranevan uuden mallin myötä.

- Aloimme pohtia syvemmin asukashallinnon merkitystä ja totesimme, että edustuksellinen hallintomalli on aikansa elänyt. Asukkaat haluavat vaikutusvaltaa, mutta ennen kaikkea talotason eli arjen asumiseen vaikuttaviin asioihin, kertoo toimitusjohtaja Marko Pyykkönen.

Asokotien isännöitsijät ovat viestittäneet jo pitkään, että talotason toiminta on hiipumassa, asukaskokouksissa ei käy väkeä ja asukastoimikuntiin on vaikea saada jäseniä. Näiden toimintojen on koettu lisäävän liikaa velvoitteita.

- Syksyllä teettämässämme asiakastyytyväisyystutkimuksessa kävi ilmi, että asukkaat haluavat vaikuttaa ennen kaikkea piha-alueiden viihtyvyyteen, asuinympäristön turvallisuuteen, talojen kunnossapitoon ja muihin kiinteistön toimintoihin liittyvään päätöksentekoon, toteaa Pyykkönen.

Asukastoimintamäärärahan käyttöönoton toivotaan kannustavan asukkaita muun muassa järjestämään talkoita ja muita asukastapahtumia, joissa asukkaat tutustuvat toisiinsa ja saavat tilaisuuksia käsitellä yhdessä omaan asumiseen liittyviä asioita. Uuden mallin tavoitteena on myös lisätä isännöitsijöiden ja asukkaiden yhteistyötä.

- Haluamme korostaa paikallista päätösvaltaa ja tiedonsaantia. Asukkaiden kokouksissa tiedotetaan jatkossa talotason asioiden lisäksi myös yhtiön asioista ja niissä myös valitaan asukasehdokkaat koko yhtiön hallitukseen, kertoo Pyykkönen.

Asukashallintomallissa säilytetään myös aluetason toiminta asukastoimikuntien puheenjohtajien teemakokouksien muodossa ja valtakunnan tason toiminta uuden yhteistyöelimen muodossa. Molemmat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.

- Toivomme, että uudistus kannustaa asukkaita pohtimaan talotason toimintaa uudella tavalla ja löytämään yhteisiä toimintoja, jotka toisivat ihmisille iloa lisävelvoitteiden sijaan. Siten pystytään saamaan aikaan luonnollista yhteisöllisyyttä, jonka on todettu lisäävän asuinyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä, painottaa Pyykkönen.

Yhteishallintolaki ohjaa vuokra- ja asumisoikeustalojen toimintaa. Asokotien asukashallintomalli on aina noudattanut yhteishallintolakia, jonka tavoitteet ovat tärkeitä sekä yhtiölle että asukkaille.

- Asukashallinto on yhtiön kannalta tärkeä osa toimintaa, koska sen avulla saamme asukkailta hyvää palautetta toimintamme kehittämiseksi. Asukkaiden kannalta asukashallinto on tietysti tärkeä asia, jotta he voivat halutessaan vaikuttaa asumiseensa. Monissa taloissamme on asukastoiminnan kautta jo luotu upeita asuinyhteisöjä, korostaa Pyykkönen.

Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, toimitusjohtaja, Asokodit, puh. 0400 426 666

Asokodit omistaa lähes 14 000 asumisoikeusasuntoa 32 paikkakunnalla ympäri Suomea. Asokodit on voitonjakorajoitteinen, yleishyödyllinen yhtiö, jonka omistavat puoliksi SATO Oyj ja VVO-yhtymä Oyj.

Asokodit on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja.
Yhtiön omistus jakautuu puoliksi SATO:n ja VVO:n välillä.

Asokotien toiminta-ajatus

Asokodit omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asukasyhteistyö on merkittävä osa yhtiön toimintaa.

Asokodit
Leankatu 3, 00240 HELSINKI
Puhelin 020 161 2230
Faksi 020 161 2201
Sähköposti etunimi.sukunimi@asokodit.fi
Y-tunnus 0787027-9

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs