Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Vuoden opiskelija ja työntekijä saivat stipendinsä

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Vuoden opiskelija ja työntekijä saivat stipendinsä

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2014 klo 14:53
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö palkitsee perjantaina 19.12. järjestettävässä valmistujaisjuhlassa Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden opiskelijan ja työntekijän.

Säätiö on pyytänyt esityksiä stipendin saajiksi Hämeen ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuskeskuksista, koulutuksista, johtajilta ja rehtoreilta. Siten stipendin saaja ei ole tietoinen hänen puolestaan tehdystä esityksistä.

Vuoden 2014 opiskelijan 1000 euron stipendin saa mediatekniikan opiskelija Mika Virolainen.

Perustelut hänen palkitsemisekseen ovat seuraavat: Mika Virolainen on menestynyt opinnoissaan hyvin, ja hän on positiivinen ja auttavainen. Hän on toiminut kesäopintojen assistenttina, tehnyt asiakasprojekteja mediapajassa ja toimii tällä hetkellä uuden 8–16-mallin mukaisesti toteutettavien opintojen assistenttina Hämeen ammattikorkeakoulussa Riihimäellä.

Mika Virolainen on saanut erittäin positiivista palautetta toimistaan sekä opiskelijoilta että opettajilta. Mikalla on ollut keskeinen rooli uuden opiskelutavan käytäntöön soveltamisessa tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuualueella, ja on paljon hänen ansiotaan, että uusi työtapa on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Vuoden 2014 työntekijän 1000 euron stipendin saa opintoneuvoja Johanna Nikkola Riihimäen yksiköstä. Nikkola toimii liikennealan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusten aloittavien ryhmien opintoneuvojana ja ohjaa jatkavia ryhmiä.

Perustelut hänen palkitsemisekseen ovat seuraavat: Johanna Nikkola on ollut aktiivisesti ja innokkaasti mukana rakentamassa ja toteuttamassa uutta opetuksen kolmimallia. Hänen toimintansa on oiva esimerkki välittävästä ohjauksesta ja opiskelijan huomioon ottamisesta. Johannan tuella aloittavien ryhmien toiminta on käynnistynyt hyvin. Saatu opiskelijapalaute osaltaan kertoo onnistumisesta.

Johanna Nikkola on yhteistyökykyinen, tunnollinen ja joustava työtekijä. Hän on myös hyvä esimerkki henkilöstä, joka on ottanut vastaan uusia haasteita HAMKin sisällä ja kehittänyt itseään uusissa vaativissa työtehtävissä.

Erittäin ansioituneen opiskelijan 1000 euron stipendin Veijo Hintsasen erityisrahastosta saa Forssan yksikön hoitotyön koulutusohjelman opiskelija Nina Järvi.

Hänen palkitsemistaan perusteltiin seuraavasti: Nina Järvi on ansioitunut opinnoissaan erinomaisesti koko opintojen ajan. Hänen kaikki todistusarvosanansa ovat välillä H4-K5. Hän on osoittanut erinomaista taitoa yhdistää teoreettinen osaaminen käytännön hoitotyöhön hoitotyön harjoitteluissa.

Järven opinnäytetyö ”Psykoedukatiiviset menetelmät skitsofreniapotilaiden hoidollisissa ryhmissä” on tehty kiitettävällä tasolla. Opinnäytetyö oli erittäin tarkasti, huolellisesti ja luotettavasti tehty kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö on herättänyt laajaa kiinnostusta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä psykiatrian tulosalueella. Työ liittyy psykiatrian alueella tapahtuvaan rakennemuutokseen, jossa avopalveluihin etsitään ja kehitetään uusia ryhmämuotoisia toimintamalleja.

Järvi on esittänyt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän psykiatrian tulosalueella pyynnöstä työtään käytännön työelämässä kaksi kertaa. Järven tekemä opinnäytetyö on myös vaikuttanut siihen, että hänelle on tarjottu työpaikkaa kyseisellä hoitotyön alueella. Erityisen ansiokasta on, että muun hoitotyön lisäksi hänelle on tulevassa työssään annettu tehtäväksi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmähoitoa opinnäytetyönsä tulosten pohjalta psykiatrian avohoidossa.

Nina Järven vuorovaikutustaidot sekä hoitotyön käytännön toteuttajien että oppilaitoksen henkilökunnan ja omien opiskelijatovereidensa kanssa ovat olleet alusta saakka hyvät. Tästä esimerkkinä on se, että hänen ryhmänsä valitsi hänet lähes yksimielisesti ryhmän positiivisen ilmapiirin ylläpitäjäksi ja henkilöksi, joka on kannustanut ja tukenut muita opinnoissa. Yhteistyö opetus- ja muun henkilökunnan kanssa HAMKissa on toiminut moitteettomasti.

Ninan motivoituminen opintoihin ja määrätietoinen työskentely opintojensa edistämiseksi on ollut avaintekijä opintojen onnistuneeseen suorittamiseen.

Lisäksi Pauli Eerolan erikoisrahastosta jaetaan neljä stipendiä metsätalouden koulutusohjelmasta valmistuville opiskelijoille. Perusteina kaikilla on hyvä opintomenestys ja nopea valmistuminen. Stipendin saavat Timo Kajala, Juhani Rintarunsala, Reetta Valkonen ja Ville Viitanen.

Lisätietoja:

säätiön sihteeri Aira Lappalainen, aira.lappalainen@hamk.fi, puhelin (03) 646 4221

säätiön asiamies Jyrki Miettunen, jyrki.miettunen@hamk.fi, puhelin 040 538 1681

www.hakkts.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs