Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Teknologiateollisuus perää päätöksiä: Jatkuva epävarmuus ei tuo investointeja

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus perää päätöksiä: Jatkuva epävarmuus ei tuo investointeja

Tiedote.
Julkaistu: 02.02.2016 klo 11:00
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Euroopassa kasvu vahvistuu, mutta Suomi ei pääse siihen kiinni. Teknologiateollisuuden liikevaihdon odotetaan säilyvän alkuvuonna ennallaan tai laskevan hieman. Se on edelleen 20 miljardia alempi kuin vuonna 2008. Hallitukselta odotetaan rakennepäätöksiä sekä niiden rinnalle kasvua ja uudistumista tukevia panostuksia. Vaikeista ajoista huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna 28 500 henkilöä.

Talouskasvun palauttaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää Suomelle. Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen painottaa, että hallituksen pitää hakea liikkumavaraa järkevin rakenneratkaisuin, jotka tasapainottavat heikkoa julkista taloutta.

- Rohkeiden rakenneuudistusten vastapainona pitäisi olla panostuksia tulevaan. Investoinnit kaipaavat ennustettavaa toimintaympäristöä, ja siksi on edelleen pidättäydyttävä teollisuuden kilpailukykyä vaarantavista päätöksistä, Turunen muistuttaa.       

Työmarkkinaosapuolet jatkavat neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta. Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky on 18 prosenttia jäljessä keskeisistä kilpailijamaista. On erittäin tärkeää, että yhteiskuntasopimusneuvotteluissa päästään kustannuskilpailukyvyn viiden prosentin parannukseen. Kunnianhimon tasoa ei neuvotteluissa saa laskea.

- Syksyn liittokohtaisissa neuvotteluissa haetaan sitten ratkaisua vientivetoiseen palkkaratkaisuun ja toiseen viiden prosentin parannukseen, Turunen toteaa. Loput haetaan yritysten tuottavuutta parantamalla.

Teknologiateollisuuden tilauskanta vahvistui hieman

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi hieman viime vuonna. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan lähes 68 miljardia euroa, joka on lähes 20 miljardia vähemmän kuin lamaa ennen vuonna 2008.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 2015 euromääräisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin, mutta kaksi prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa 2015. Yrityksistä 62 prosenttia raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen heinä-syyskuun jälkeen, 28 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Yrityksistä 46 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun jälkeen, 41 prosenttia kasvaneen ja 13 prosenttia pysyneen ennallaan.  

- Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, toteaa Jorma Turunen. 

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 3 000:lla. Henkilöstö väheni myös loka-joulukuussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 17 000 henkilöä joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 282 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.

Osaaminen tuo menestyksen

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna 28 500 henkilöä, joista viimeisellä vuosineljänneksellä 6 200.

- Osaaminen on teknologiateollisuudelle tärkeää. Toimiala vastaa kolmesta neljäsosasta kaikesta elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken on hedelmällistä, kuvailee Teknologiateollisuuden johtaja Sanna Rauhansalo.

Rauhansalo on huolissaan julkisen sektorin panostuksen supistumisesta tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

- Esimerkiksi selvitykset Tekesin kautta suoritetusta rahoituksesta osoittavat, että niiden tuotto on ollut hyvä. Suoraan tulevaisuuden menestymiseen vaikuttavista kohteista ei saisi tinkiä, painottaa Rauhansalo.

Teknologiateollisuus tukee viime vuotisella päätöksellään yliopistojen profiloitumista edelleen 11 miljoonalla eurolla jo aiemmin lahjoitetun 140 miljoonan lisäksi.

- Lahjoituksemme keskeisenä kriteerinä on varmistaa teknologia-alan huippuosaaminen sekä tukea rahoitusta saaneiden yliopistojen profiloitumista ja strategista yhteistyötä yritysten kanssa. Toivomme tämän kannustavan muitakin tekoihin, jotka luovat kasvua ja uudistavat Suomea, sanoo Rauhansalo.

Myös ammatillinen koulutus on uudistumassa. Siinä on keskeistä, että työelämän ja erityisesti vientisektorin tarpeet ammattiosaajille otetaan huomioon.

- Koulutuksen tulee suuntautua osaamiseen, jolle on kysyntää, ja sen määrittävät yritykset, painottaa Rauhansalo.

Politiikoilla ei tässä saisi olla omaa agendaa, vaan itsehallintoalueita perustettaessa olisi muistettava, että työmarkkinat eivät ole alueellisia, ja siksi valtionrahoitus on kohdennettava suoraan koulutuksenjärjestäjälle.

Lisätietoja:   
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. 0500 445 444
Johtaja Sanna Rauhansalo, elinkeinopolitiikka, puh. 050 340 6174
Pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. 040 750 5469
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Talousnäkymät 1/2016 -raportti ja tiedotustilaisuuden materiaalit ladattavissa Teknologiateollisuuden verkkosivuilta

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 270 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs