Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus ja musiikkioppilaitokset yhteistyöhön Suomen Kulttuurirahaston tuella

Suomen Kulttuurirahasto

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus ja musiikkioppilaitokset yhteistyöhön Suomen Kulttuurirahaston tuella

Tiedote.
Julkaistu: 21.03.2016 klo 12:09
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus ja musiikkioppilaitokset yhteistyöhön Suomen Kulttuurirahaston tuella

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia uudistaa nuorisokoulutuksen toimintamallia ja aloittaa Suomen Kulttuurirahaston tuella laajan valtakunnallisen yhteistyön musiikkioppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on tukea musiikkikulttuuria monipuolisesti ja turvata korkeatasoinen musiikin harrastaminen kaikkialla maassamme.

Syksyllä käynnistyvän kolmivuotisen hankkeen kuluessa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat eri musiikkioppilaitoksissa. Opetus tuotetaan yhteistyössä paikallisten opettajien kanssa, ja kurssien sisällöt räätälöidään kunkin oppilaitoksen tarpeiden mukaan. Yhden lukuvuoden aikana arvioidaan järjestettävän 25 opetusviikonloppua.

”Idea syntyi, kun herättiin siihen todellisuuteen, että musiikinharrastus etenkin harvinaisemmissa soittimissa kuten oboessa, fagotissa ja muutamissa vaskipuhaltimissa on vähentynyt. Millainen tulevaisuus on edessä, jos laskusuhdanne on näin jyrkkä?” taustoittaa Sibelius-Akatemian 1. varadekaani Olli-Pekka Martikainen.

Jos Sibelius-Akatemian ja musiikkioppilaitosten yhteistyö toteutuu suunnitellussa laajuudessaan, on Kulttuurirahaston tuki kolmelle vuodelle yhteensä 120 000 euroa. Tämä kattaa noin yhden kolmasosan vastaanottaville oppilaitoksille aiheutuvista ylimääräistä kustannuksista. Sibelius-Akatemia vastaa omien opettajiensa kuluista ja hankkeen koordinoinnista.

Sibelius-Akatemian ja musiikkioppilaitosten yhteistyö on käynnistynyt jo syksyllä 2015. Toistaiseksi opetusta on tarjottu puhallinsoittimissa ja harpussa. Kulttuurirahaston tuella toiminta laajennetaan muihinkin instrumentteihin. Klassisen musiikin lisäksi opetusta annetaan jazzissa ja kansanmusiikissa. Hankkeen toteutuksessa tullaan hyödyntämään myös kokemuksia, joita on kertynyt Kulttuurirahaston aiemmin rahoittamista Vaskiakatemia- ja Nuorten pianoakatemia -hankkeista.

Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, joka juurtuu osaksi maamme musiikkikoulutusta. Samalla pyritään madaltamaan kynnyksiä sekä rakentamaan luottamusta eri toimijoiden ja koulutustasojen välillä. Rahoitus on jaksotettu siten, että se kannustaa toiminnan jatkumiseen. Tuki painottuu hankkeen alkupäähän ja kukin osapuoli joutuu vähitellen kasvattamaan panostaan. ”Hienoa olisi, että kolmen vuoden jälkeen kaikki kokisivat yhteistyön niin tärkeäksi, että haluaisivat jatkaa. Maailmaa ei saada valmiiksi kolmessa vuodessa, mutta alkupääoma tarvitaan”, Martikainen sanoo.

Lisätiedot:

Sibelius-Akatemia
Varadekaani Olli-Pekka Martikainen
olli-pekka.martikainen@uniarts.fi, 040 7104281

Suomen Kulttuurirahasto
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
vmt@skr.fi, 040 5366580

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs