Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SAMOK: Perheellisten opiskelijoiden asema turvattava opintotukiuudistuksessa

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOK: Perheellisten opiskelijoiden asema turvattava opintotukiuudistuksessa

Julkaistu: 26.04.2016 klo 08:00
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry


På svenska se nedan

 

Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin ei saa leikata perheellisten opiskelijoiden tukea.

 

Opiskelijoita ollaan hallituksen kehysriihessä tekemän päätöksen mukaan siirtämässä yleisen asumistuen piiriin. Tähän asti opiskelijat ovat saaneet opintotuen asumislisää. Tällä hetkellä yleistä asumistukea saavat vain ne vuokralla asuvat opintotukea saavat opiskelijat, joilla on lapsia samassa taloudessa. Opintorahaa ei ole laskettu tuloksi määriteltäessä asumistukea. Mikäli muutoksen yhteydessä päädytään esillä olleeseen ratkaisuun, että opintoraha lasketaan jatkossa tuloksi ansiotulojen tapaan kun määritellään asumistukea, lähes 20 000 opiskelijaa menettää tuen osittain tai jopa kokonaan.

Muutos leikkaisi myös jo nyt yleistä asumistukea saavien opiskelevien lapsiperheiden tukea nykyisestä, mikäli he nostavat myös opintotukea. Yleistä asumistukea saavilta opiskelijaruokakunnilta muutos leikkaisi yhteensä 4 miljoonaa euroa. Perheellisellä opiskelijalla käytössä olevan tulon määrä voi jo laskea jopa yli 1700 euroa vuodessa kun huomioidaan leikkaukset opintotukeen.

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK on huolissaan lakimuutoksen mahdollisesta vaikutuksesta erityisesti perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon. Taloudellisia vaikeuksia on erityisesti yksinhuoltajilla ja perheissä, joissa molemmat vanhemmat opiskelevat. “Perheen perustaminen ja lapsen saaminen opiskeluaikana merkitsee usein taloudellisia rasitteita, joita pelkkä opintotuki ei nykyäänkään pysty kattamaan. Työssäkäynti opintojen ohessa on perheelliselle erityisen hankalaa, joten vaihtoehdoksi voi helposti jäädä opintojen keskeyttäminen”, harmittelee SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Asia korjattaisiin yksinkertaisimmillaan siten, että opintorahaa ei jatkossakaan yleistä asumistukea myönnettäessä laskettaisi tukea alentavaksi tuloksi. Mikäli opintoraha aiotaan huomioida tulona, SAMOK esittää, että opiskelijalapsiperheiden taloudelliset edellytykset turvataan ottamalla käyttöön opintorahan huoltajakorotus. Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen olisi opiskelijalla, joka on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotuksen euromäärä olisi 50 euroa kuukautta kohti.

Noin 11 000 opintotukea saavan opiskelijan ja heidän lastensa asemaa turvaavan huoltajakorotuksen valtiontaloudelliset kustannukset olisivat noin 4 miljoonaa euroa, joten uudistus olisi kustannusneutraali.

Opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten, että tuen määrään ei vaikuta lasten lukumäärä. Myöskään tukea myönnettäessä sovellettaviin opiskelijan omiin tulorajoihin ei vaikuta se, onko opiskelijalla huollettavia lapsia. Päätoimisesti opiskelevan ja opintotuella elävän opiskelijalapsiperheen taloudellinen tilanne on tiukka ilman työtuloja ja yksinhuoltajaopiskelijoiden tilanne on kaikkein heikoin.

  

Lisätietoja:
Jemi Heinilä, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi

 

***

SAMOK: Trygga ställningen för studerande med barn i studiestödsreformen

 

Att studerande flyttas över till det allmänna bostadsbidraget får inte minska stödet till studerande med barn.

Enligt det beslut som regeringen fattade i samband med ramförhandlingarna så kommer studerande att flyttas över till det allmänna bostadsbidraget. Hittills har studerande erhållit ett bostadstillägg kopplat till studiestödet. För närvarande beviljas allmänt bostadsbidrag endast sådana studerande som får studiestöd, bor på hyra och har barn i sitt hushåll. Studiepenningen har inte räknats som inkomst då bostadsbidraget fastställts. Om man i samband med den här ändringen fattar beslut i enlighet med det som förekommit i diskussioner, dvs. att studiepenningen framöver skulle ses som inkomst i likhet med förvärvsinkomst då bostadsbidraget fastställs, skulle det innebär att närmare 20 000 studerande delvis eller helt skulle förlora rätten till bidraget.

Ändringen skulle även medföra en minskning av det befintliga stödet till sådana studerande barnfamiljer som lyfter studiestöd och får allmänt bostadsbidrag. Förändringen skulle medföra en minskning på fyra miljoner euro för studenthushåll som får allmänt bostadsbidrag. För studerande med barn skulle den disponibla inkomsten kunna komma att sjunka med mer än 1 700 euro per år då även nedskärningarna i studiestödet tas i beaktande. 

Finlands studerandekårers förbund - SAMOK oroar sig över hur lagändringens eventuella inverkan på utkomsten för speciellt studerande med barn. Särskilt ensamstående föräldrar och familjer där båda föräldrarna studerar har det svårt ekonomiskt. ”Att bilda familj och få barn under studietiden innebär ofta en ekonomisk belastning som inte heller endast det nuvarande studiestödet kan täcka upp för. För studerande som har barn är det speciellt svårt att arbeta vid sidan av studierna, så alternativet är ofta att avbryta studierna”, konstaterar SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

Det lättaste sättet att fixa det här skulle vara att studiepenningen inte heller framöver räknas som inkomst som sänker stödet då allmänt bostadsbidrag beviljas. Om regeringen ändå avser räkna studiepenningen som inkomst så föreslår SAMOK att de ekonomiska förutsättningarna för studerande barnfamiljer tryggas genom ett försörjartillägg till studiepenningen. Studerande som har vårdnaden för barn under 18 år skulle vara berättigade till ett försörjartillägg till studiepenningen. Beloppet för försörjartillägget skulle utgöra 50 euro per månad.

De statsekonomiska konsekvenserna av ett försörjartillägg som skulle trygga ställningen för de cirka 11 000 studerande och deras barn skulle vara cirka fyra miljoner euro. Ändringen skulle alltså vara kostnadsneutral.

Studiestödet skiljer sig från andra orsaksbaserade förmåner på så sätt att antalet barn inte påverkar stödets storlek. Huruvida den studerande har vårdnad om barn påverkar inte heller de individuella inkomstgränser som tillämpas då stödet beviljas. Den ekonomiska situationen för en studerande barnfamilj som studerar på heltid och lever på studiestöd är tajt utan löneinkomster. Ensamstående studerande med barn är allra mest utsatta.

 

Mer information:
Jemi Heinilä, ordförande, tfn 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, sakkunnig, tfn 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs