Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Espoon Karhusaaren puusto suunnitelmallisen hoidon piiriin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Espoon Karhusaaren puusto suunnitelmallisen hoidon piiriin

Tiedote.
Julkaistu: 06.06.2012 klo 09:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Espoon kaupunki teetätti Karhusaaren luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman opinnäytetyönä. Suunnitelman teki Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelija Salla-Mari Keto. Hoitosuunnitelman lisäksi Keto esitteli opinnäytetyössään taajamametsien erityispiirteitä yleisesti sekä Espoon kaupungin taajamametsien omistusta, suunnittelua ja hoitoa.

Suunnitelma on tehty kymmenvuotiskaudelle 2013–2022. Suunnitelmassa on otettu huomioon alueen sijainti taajamaympäristössä, jossa tavotteena on alueen siisteys ja toimenpiteiden huomaamattomuus ja jossa toimenpiteillä ei tavoitella taloudellista voittoa. Alueen hoidossa noudatetaan yleisiä ja Espoon omia ohjeistuksia taajamametsien hoidosta. Suuri osa toimenpiteistä painottuu ensimmäiselle viisivuotiskaudelle johtuen alueen aiemmasta hoitamattomuudesta. Edellinen Karhusaaren puuston hoitoa käsitellyt suunnitelma on tehty 1986. Viime vuosina alueella on työskennelty vain satunnaisesti ja ilman suunnitelmallisuutta. Alueelle suunnitellut hakkuut ovat hyvin lieviä, sillä ne ovat pääasiassa yksittäisten puiden poistoja. Suurella osalla alasta tehdään pienpuuston tai taimikonhoitoa ja muutamalla kuviolla uudistetaan alueita, joiden aikaisempi puusto on kuollut tai huonokuntoista.

Karhusaari suunnittelun kohteena

Karhusaari sijaitsee Espoon kaakkoiskulmassa meren rannassa, aivan Länsiväylän varrella. Karhusaaren pinta-ala on 13,5 hehtaaria. Sijainnistaan huolimatta alue on hyvin luonnonmukaisen kaltainen. Alueen kallioisissa osissa kasvaa iäkkäitä männiköitä, joihin vaahteraa kasvava lehto luo upean vastakohdan. Tiheähkö, tervalepän koristama rantapuusto vähentää alueen tuulisuutta ja on tärkeä osa alueen ulkonäköä mereltä päin. Suunnitelmassa on otettu kantaa alueen puuston huomattavaan huonokuntoisuuteen. Suunnitelman toimenpiteillä pyritään säilyttämään alueen puustoisuus ja virkistyskäyttäjien turvallisuus.

Suunnitelma-alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä 1890-luvulta peräisin oleva Sinebrychoffin huvila pihapiireineen sekä Krimin sodan aikaisia eli 1850-luvulla rakennettuja kivääri- ja tykkiasemia. Suunnitelman toimenpiteillä tuodaan esiin puolustusrakenteita. Osa pihapuustosta on määrätty kuntotutkimukseen vanhojen rakennusten ja alueen käyttäjien suojelemiseksi.

Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa.

Lisätietoja:
Salla-Mari Keto, sp. etunimi.sukunimi@hotmail.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs