Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Automaattilypsytiloilla positiiviset kannattavuusodotukset

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Automaattilypsytiloilla positiiviset kannattavuusodotukset

Tiedote.
Julkaistu: 30.03.2012 klo 11:55
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Maidontuotantotilojen kannattavuus on parantunut automaattilypsyyn siirtymisen myötä puolella selvitykseen osallistuneista tiloista, ja kaksi kolmasosaa yrittäjistä uskoo kannattavuuden vielä parantuvan lähivuosina. Tämä selviää Jaakko Aholan tekemästä opinnäytetyöstä, joka käsittelee automaattilypsytilojen kannattavuusodotuksia. Ahola valmistuu agrologiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta huhtikuussa 2012.

Opinnäytetyönä tehdyssä selvityksessä kartoitettiin yrittäjien tyytyväisyyttä tekemäänsä automaattilypsyinvestointiin taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Tulokset perustuvat lypsyrobottitiloilta kesällä 2011 tulleisiin yli kahteensataan vastaukseen. Kattavan aineiston perusteella tehtyjä johtopäätöksiä voidaan pitää luotettavina.

Lypsyrobotilla aikaa ja tulosta

Tilan kannattavuuden koettiin koostuvan monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Kyselyyn vastanneiden mielestä siihen vaikuttavat erityisesti hyvä eläinaines, onnistunut ruokinta ja talouden kokonaisvaltainen hallinta. Automaattilypsyyn siirtyminen on vastauksien perusteella helpottanut maitotilallisten työaikaa ja tuotannon suunnittelua, ja osaltaan näiden muutosten myötä koettiin myös tilan talouden parantuneen. Tuotantohygienian ja työnjohtamisen taas vastaavasti koettiin vaikeutuneen automaattilypsyyn siirtymisen myötä, mutta näiden asioiden ei koettu merkittävästi heikentäneen tilan taloutta. Vastaajista 64 prosenttia koki tilan talouden kehittyneen odotuksien mukaisesti ja isompi osa vastaajista koki tilan talouden kehittyneen odotuksia paremmin kuin huonommin.

Selvitykseen osallistuneista tiloista vain alle viidesosalla oli ollut jonkinasteisia ongelmia talouden kanssa investoinnin jälkeen. Näillä tiloilla huomattavaa oli muita tiloja alhaisempi keskituotos ja kalliimpi tuotantorakennusinvestointi.

Lisätietoja:
Jaakko Ahola, p. 040 775 8323 tai sp. etunimi.sukunimi@mtk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs