Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2016 / Tävling för examensarbeten / Thesis competition

Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2016 / Tävling för examensarbeten / Thesis competition

Tiedote.
Julkaistu: 27.04.2016 klo 12:30
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailu 2016 

Tävling för examensarbeten inom ungdomsforskning 2016 

Competition for Youth Research Theses 2016  

 

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailu 2016

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2016 Helsingissä järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina: perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytteet.  Vuonna 2016 opinnäytekilpailuun voivat osallistua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. 

Kilpailuun osallistuvan opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa maanantaihin 6.6.2016 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko graduntekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Lue lisää: www.nuorisotutkimusseura.fi/opparikisa2016

 

Tävling för examensarbeten inom ungdomsforskning 2016

Har du skrivit en pro gradu-avhandling eller ett examensarbete som behandlar unga eller ungdom, eller vet du någon som har gjort det? Ungdomsforskningssällskapet söker högklassiga examensarbeten och belönar de bästa bland dem med Ungdomsforskningens pris för examensarbeten. Priserna delas ut i november 2016 i samband med Ungdomsforskningsdagarna som ordnas i Helsingfors.

Fram till 2012 genomfördes tävlingen endast för pro gradu-avhandlingar. Från och med 2013 har tävlingen delats in i två kategorier: en kategori för pro gradu-avhandlingar och en för yrkeshögskolors examensarbeten. Yrkeshögskolornas examensarbeten delas vidare in i två kategorier som kan delta i tävlingen turvis: examensarbeten för grundexamen och examensarbeten för högre YH-examen.  År 2016 kan de som skrivit examensarbeten för högre yrkeshögskoleexamen delta i tävlingen.

Vinnarna i båda kategorierna belönas med 1000 euro, och dessutom delas två hedersomnämnanden ut i båda kategorierna. 

Examensarbetet ska vara Ungdomsforskningssällskapet till handa senast måndagen den 6 juni 2016 kl. 16. Arbetet kan skickas in av personen som skrivit examensarbetet eller till exempel av en handledare, om den som skrivit arbetet ger sitt samtycke.

Läs mer: www.nuorisotutkimusseura.fi/tavling-for-examensarbeten-2016

 

Competition for Youth Research Theses 2016

Have you written a thesis on young people or youth, or do you know someone who has? The Finnish Youth Research Society is looking for high-quality theses and will reward the best ones with the Youth Research Thesis Awards. The prize-giving will take place in November 2016 during the Annual Conference of Youth Studies, which will be held in Helsinki.

Until 2012 the competition was only aimed at university theses, but since 2013, the competition has been divided into two categories: one for universities and another for universities of applied sciences. The theses from universities of applied sciences are also divided into two separate categories, one for Bachelor's theses and another for Master's theses, which alternate each year. In 2016, Master's theses can be entered into the competition.

The winners in each category will be awarded EUR 1000, and two theses in each category will also receive an honourable mention. 

The thesis must reach the Finnish Youth Research Societyby 4 pm on Monday 6th June 2016. The thesis can be sent in by the author or by his/her supervisor, as long as the author agrees to take part.

Read more: www.youthresearch.fi/thesis-competition-2016


Nuorisotutkimusseura ry
on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs