Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Millaiseksi koet elinympäristösi turvallisuuden? Mitkä asiat mielestäsi lisäisivät arjen turvallisuutta?

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Millaiseksi koet elinympäristösi turvallisuuden? Mitkä asiat mielestäsi lisäisivät arjen turvallisuutta?

Tiedote.
Julkaistu: 16.10.2012 klo 09:33
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Näillä kysymyksillä halutaan kuntalaisten osallistuvan Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteiseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Tänään käynnistyy kysely, jossa kysytään kuntalaisten kokemuksia turvallisuudesta sekä parannusehdotuksia turvallisuuden lisäämiseksi. Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Tuloksia hyödynnetään kuntien turvallisuussuunnittelussa.

Mistä turvallisuuden tunne tulee?

Turvallisuus käsittää monia asioita. Yleensä jo tieto siitä, että turvallisuutta parannetaan ja ihmisen hyvinvoinnista huolehditaan ja apua on saatavilla hädän tullen, luo turvallisuuden tunnetta. Turvallisuus liittyy mm. liikkumiseen, liikenteeseen, työhön ja vapaa-aikaan, asumiseen, koulunkäyntiin ja asiointiin kauppakeskuksissa.

Turvallisuus sisältää myös yhdenvertaisen tiedonsaannin palveluista ja palveluihin pääsemisen. Keskeisiä ovat sosiaaliturva- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Turvallisuutta lisää kuntalaisen kuulluksi tuleminen ja vuoropuhelu kunnan ja asukkaiden välillä. Heikommassa asemassa oleville jo perustarpeiden täyttyminen, kuten riittävä asumistaso, lisää arjen turvallisuutta.

Arjen turva -kysely alkaa 17.10.2012

Etelä-Kymenlaakson viiden kunnan – Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – alueella alkaa 17.10.2012 Arjen turva -kysely turvallisuuden kokemisesta omassa kunnassa. Vastausaikaa on reilu kuukausi. Kyselyyn voi vastata kyseisten kuntien omilla nettisivuilla tai EK-ARTU-turvallisuushankkeen kotisivuilla www.kyamk.fi/ekartu. Kyselyllä tavoitellaan kuntalaisilta niitä arjen turvallisuuteen liittyviä kokemuksia, jotka helposti jäävät tunnistamatta tilastojen avulla. Valtakunnallisessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on painotettu asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävän työhön.

Yhteisöllisyys turvallisuutta lisäämässä

Ihmisten arjessa turvallisuus koetaan hyvin eri tavalla. Turvallisuus lähtee meistä jokaisesta - miten itse käyttäydymme, miten puutumme epäkohtiin ja miten välitämme sekä asuinympäristöstämme että toisistamme. Asukkaiden tietoisuus turvallisuudesta ja turvallisuusriskeistä on oleellista asuinympäristön epäkohtiin puuttumiseksi, jossa tarvitaan kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja vastuunottoa omasta, läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista.

Kuntalaisten keskinäinen yhteisöllisyys ja aito kohtaaminen lisääntyvät, kun paikallistasolla kaupunginosien asukkaat, asukasyhdistykset ja järjestöt tulevat mukaan turvallisuustyöhön. Alueen turvallisuuden parantaminen yhdessä edistää yhteisöllisyyttä.

Suora linkki kyselyyn: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=911023&chk=RCWEWDF2. Linkki löytyy myös kuntien ja hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Päivi Okuogume, EK-ARTU-hanke
paivi.okuogume@kyamk.fi, puh. 044 702 8829

EK-ARTU-hankkeen sivut: www.kyamk.fi/ekartu
Sisäisen turvallisuuden ohjelman sivut: http://www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

KyAMK:n kaikki mediatiedotteet: www.kyamk.fi/mediatiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs