Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoulun organisaatio uudistuu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun organisaatio uudistuu

Tiedote.
Julkaistu: 06.03.2015 klo 10:47
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulussa on käynnissä organisaatiouudistus. Yhdelle monialaiselle kampukselle siirryttäessä on tarkoituksenmukaista edetä johtamisessa asteittain siten, että johtaminen noudattaa ja valmistelee Niemeen muuton vaiheita. Vuoden 2018 tavoitteena on matala, monialainen ja erilaisia osaamisia hyödyntävä asiantuntijayhteisö, joka rakentuu toimintakohtaisesti ja jota johdetaan visio- ja arvopohjaisesti.

Johtajan (koulutus, tki) rekrytointi

Lahden ammattikorkeakouluun rekrytoidaan rehtorin alaisuuteen johtaja (koulutus, tki). Tehtävän hakuaika päättyi 17.2.2015. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 28 henkilöä, joista kaksi veti hakemuksensa prosessin aikana pois. LAMKissa oli samaan aikaan avoinna useita johtajatason tehtäviä. Johtajan (koulutus, tki) rekrytoinnissa otettiin huomioon hakijoiden lisäksi ne henkilöt, jotka ilmaisivat olevansa käytettävissä myös johtaja (koulutus, tki) tehtävään.

Muiden johtajatason tehtävien osalta rekrytointiprosessi on vielä kesken.

Johtajaksi (koulutus, tki) valittiinTuula Kilpinen

Johtaja (koulutus, tki) vastaa kaikkien koulutusvastuiden johtamisesta (perustehtävät, henkilöstö ja talous) sekä tähän liittyvästä muutosjohtamisesta. Johtajalla on kokonaisvastuu yksiköiden budjeteista ja tuloksista. Johtajan tehtävään sisältyvät Lahden ammattikorkeakoulun strategian toimeenpano sekä koulutusalojen rajat ylittävän monialaisen toiminnan ja koulutusalojen välisen synergian kehittäminen edettäessä kohti yhteistä kampusta. Lisäksi hän vastaa painoala-/osaamispohjaisten tki-yksiköiden käynnistämisestä ja tuloksellisuudesta. Johtaja raportoi toimitusjohtajalle.

Johtajaksi valittiin terveydenhuollon maisteri Tuula Kilpinen (kuva liitteenä). Valinta tukee visiopohjaisen ja valmentavan johtamisen vahvistumista LAMKissa. Tuula Kilpisellä on kokemusta ja näyttöä monialaisen kampuksen johtamisesta, joka tukee LAMKin tulevaisuutta Niemen kampuskella.  Hänellä on myös näkemystä ja kokemusta yrittäjyyden edistämisestä.

”Tulen Laurea-ammattikorkeakoulusta, jossa olen ollut noin neljä vuotta johtotehtävissä.  Olen toiminut viimeiset 20 vuotta erilaisissa ammattikorkeakoulun esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Johtamisessa korostan yhdessä tekemisen ja kehittämisen merkitystä.

”Koen tulevan tehtävän haastavana, merkittävänä ja innostavana.  Olemmehan lähdössä yhdessä ja yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän kanssa aktiivisesti ja innovatiivisesti luomaan ja rakentamaan tulevaisuuden Lamkia ja sen oppimisympäristöjä. On hienoa lähteä kanssanne tälle matkalle.

Uskon johtajuuteen, jonka Ristikangas & Ristikangas (2011) ovat määritelleet valmentavaksi johtajuudeksi: ”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilön potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.”   Tuula Kilpinen aloittaa tehtävässään 13.4.2015 ja osallistuu jo sitä ennen sovitusti työskentelyyn.

Vahvistusta myös aluekehitystehtävän sekä oppimisympäristöjen ja kampuskehityksen kehittämiseen

Aluekehitystehtävää vahvistetaan. Uuteen aluekehitysjohtajan tehtävään kuuluu aluekehitystehtävän strateginen suunnittelu, johtaminen, kehittäminen ja toimeenpano sekä työelämän palveluprosessien johtaminen ja kehittäminen. Aluekehitysjohtajana aloittaa 1.4.2015 Jari Hautamäki, joka raportoi rehtorille.

Aluekehitystoimintoon luodaan myös yhteysjohtajan tehtävä. Yhteysjohtajan tehtävään kuuluu edunvalvonta työ- ja elinkeinoelämän liiketoiminta- ja kehittämisverkostoissa sekä yritys- ja kuntasektorien kumppanuuksien luominen.

Oppimisympäristöt ja kampuskehitys Teknologiaosaamisen kehittämiseen perustetaan uutena tehtävänä johtaja, teknologiakehitys. Johtaja vastaa hallinnon, johtamisen, kehittämisen ja palvelujen sekä oppimis- ja tki-ympäristöjen teknologisesta kehittämisestä sekä toiminnallisesta teknologiaosaamisesta, teknologiastrategian luomisesta ja sen viemisestä käytäntöön. Johtajana aloittaa 1.4.2015 Jari Kivistö, joka raportoi kehitysjohtajalle (oppimisympäristöt).

Lisätietoja rehtori Outi Kallioinen, puhelin 044 708 1400

Liitetiedostot

www.lamk.fi 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs