Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » KyAMK:lta positiivinen tulos

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

KyAMK:lta positiivinen tulos

Tiedote.
Julkaistu: 27.03.2013 klo 14:33
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuonna 2012 oli 440 700 euroa. Tulos vastaa kokonaisuutena budjetoitua tulostasoa ja auttaa osaltaan varautumaan valtion ammattikorkeakouluihin kohdistamiin rahoitusleikkauksiin.

”KyAMK ylsi positiiviseen tulokseen haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa. Tuloksen takana on henkilökunnan vahva sitoutuminen sekä kehittävä ja eteenpäin suuntautuva asenne. Käynnissä oleva ammattikorkeakoulujen uudistaminen vaikuttaa keskeisesti toimintaamme – lainsäädäntöön, toimilupiin ja rahoitukseen. Uudessa rahoitusmallissa korostuu tuloksellisuus ja keskeisin mittari on suoritetut tutkinnot. Meneillään olevan organisaatiouudistuksen avulla tavoittelemme tehokkaita ja laadukkaita toimintatapoja, jotka takaavat myös hyvät taloudelliset puitteet toiminnallemme”, sanoo rehtori Petteri Ikonen.

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen toteaa, että vaikka tulos vastaa suunniteltua, niin henkilöstömenojen leikkausten osalta ei päästy lähellekään tavoitetta. ”Tavoitteesta jäätiin 1,5 miljoonaa euroa, mutta onneksi tämä summa saatiin säästettyä muilla toimenpiteillä. Toteutumatta jääneet henkilöstömenojen vähennykset asettavat nyt säästöpaineita tälle ja seuraaville vuosille.”

Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2012 oli 58,8 % ja edellisvuonna 31,1 %. Taseen 2012 vaihtuvista vastaavista ja lyhytaikaisista veloista laskettu maksuvalmius eli quick ratio oli 1,56 ja 0,84 vuonna 2011. Hyvän maksuvalmiuden kannalta tavoiteltava arvo on 1. Tunnuslukujen paraneminen edellisestä vuodesta selittyy rakennusten ja lainojen siirtymisellä erilliseen kiinteistöyhtiöön.

Oma pääoma taseessa väheni 6,2 miljoonaa euroa. Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin investoitiin 1,1 miljoonaa. Henkilöstön määrä väheni 379:ään edellisvuoden 391:stä.

Tuloksia TKI:ssä ja opetuksessa

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta oli alueellisesti, kansallisesti ja myös kansainvälisesti vaikuttavaa sekä ammattikorkeakoulun profiilin ja painoalojen mukaista. Vuonna 2012 oli käynnissä noin 60 hanketta, joissa oli mukana noin 200 henkilöä. Uusia hankkeita käynnistyi noin 20. Hankkeiden kokonaisbudjetti oli noin 12,7 M€. Hankesalkun vuosittainen liikevaihto oli noin 4 M€.

Rahoitukseen oikeuttavia tutkintoja tuotettiin yhteensä 693, josta perustutkintojen osuus oli 633 ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 60. Lisäksi tuotettiin 30 tutkintoa työvoimapoliittisella koulutuksella. Vuodelle 2013 asetettu keskimääräinen tutkintotavoite oli 716.

Rakenteellinen kehittäminen eteni

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakeanti rekisteröitiin 19.9.2012 ja samalla syntyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n johtama konserni, johon tytäryhtiöinä kuuluvat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Rakenteellisessa yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa keskeisin resursoinnin ja yhteistyön kohde oli tietohallintoyhteistyö. Yhteistyötä tehtiin myös tukipalveluissa, opetuksen kehittämisessä ja t&k-toiminnassa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kiinteistöyhtiö KyAMK-kiinteistöt Oy aloitti toimintansa 1.1.2012. Yhtiön omistavat Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta ja se kuuluu Kotkan kaupungin konserniin. Toimitusjohtaja on Petteri Ikonen.

KyAMK:n sosiaali- ja terveysalan Kuusankoskella sijainneet toiminnot siirrettiin kesällä 2012 Kasarminmäen kampukselle Kouvolassa ja Jylpyn kampukselle Kotkassa.

KyAMK:ssa vuonna 2012 aloitettu organisaatiouudistus tähtää resurssien vapauttamiseen hallinnollisista tehtävistä opetukseen ja t&k-toimintaan. Tällä pyritään varmistamaan tulevan rahoituksen perusteina olevien tuloksien hyvä taso huomattavista säästötoimista huolimatta.

Arvioita tulevasta

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus muuttaa sekä lainsäädäntöä, rahoitusta että toimilupia. Ammattikorkeakoulujen nykyiset toimiluvat lakkaavat vuoden 2013 lopussa ja uudet astuvat voimaan 1.1.2014. Valtioneuvosto päättää toimiluvista vuoden 2013 lopussa.

Ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin myötä KyAMK:n rahoituksen määrä pienenee tulevina vuosina merkittävästi. Valtion opiskelijatulo pienenee vuoteen 2016 mennessä noin 4–5 miljoonaa vuodesta 2012. Rahoitusleikkaukset edellyttävät suuria toiminnallisia muutoksia ammattikorkeakoululle. Vuoden 2013 osuus kokonaisleikkauksesta on yli 2 miljoonaa euroa. Tätä vastaavat sopeuttamistoimet on suunniteltu ja talousarviossa vuodelle 2013 on niukasti positiivinen tulos.

Talouden kehitys tulee jatkumaan kiristyvänä. Ainoastaan pysyvillä ja etupainotteisilla ratkaisuilla ja strategisella henkilöstösuunnittelulla saadaan aikaan pysyviä säästöjä kulurakenteeseen.

Lisätiedot

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen
p. 0400 644 206

rehtori Petteri Ikonen
p. 044 702 8200

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs