Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » KyAMK läpäisi audioinnin hyväksytysti

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

KyAMK läpäisi audioinnin hyväksytysti

Tiedote.
Julkaistu: 28.08.2012 klo 11:15
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän ja myöntänyt korkeakoululle laatuleiman 27.8.2012. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Auditointiraportti julkaistaan 29.8.2012 KKA:n verkkosivuilla www.kka.fi.

KKA:n arvioinnin mukaan KyAMK:n laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Korkeakoulu on kehittänyt järjestelmää omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.

KyAMK:n laatujärjestelmän keskeisiä vahvuuksia arvioinnin mukaan ovat:

  • Korkeakoulun johto on vahvasti sitoutunut laatujärjestelmän sisältämiin prosesseihin osana toiminnanohjausta ja on keskimäärin hyvin selvillä toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan tavoitteista ja toteutustavoista.
  • Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa on vuorovaikutteista, tavoitteellista ja tuloksellista. Korkeakoulu on alueen yritysten ja muiden toimijoiden arvostama kehittäjä, vaikuttaja ja yhteistyökumppani.
  • Korkeakoulu on kehittänyt tulevaisuuden osaamista tuottavan ja aluekehitystä tukevan Learning and Competence Creating Ecosystem (LCCE) -toimintamallin.

KKA esitti laatujärjestelmälle myös kehittämisehdotuksia:

  • Yhtenäisen laatukulttuurin muotoutuminen on vielä kesken ja tähän korkeakoulun kannattaa erityisesti panostaa kehitystyössään. Erityisesti tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta tulisi arvioida, miten eri alojen omaleimaisuus heijastuu laatukulttuuriin ja vaikuttaa esimerkiksi Learning and Competence Creating Ecosystem (LCCE) -toimintamallin toteutumiseen.

  • Laatujärjestelmän kokonaisuutta tulisi kehittää siten, että se tukisi korkeakoulun ydintoiminnoilleen asettamien tavoitteiden toteutumista, yhteisen laatukulttuurin vahvistumista sekä prosessien yhtenäistämistä ja tehostamista. Tämä edellyttää kehittämisen menettelyjen uudelleenarviointia ja myös ulkoisten arviointien hyödyntämistä entistä tehokkaammin.

  • Korkeakoulun tulisi asettaa tavoitteeksi sähköisten järjestelmien selkeämpi integrointi ja samalla harkita, miten eri viestintäkanavat ja niiden kautta välitettävä ajankohtainen tieto palvelisivat tarkoituksenmukaisella tavalla eri käyttäjäryhmiä.

Lisätietoja

KKA:n tiedote 28.8.2012: http://www.kka.fi/?10_m=1217&s=8

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Vararehtori Mirja Toikka
P. 044 702 8372, etunimi@sukunimi@kyamk.fi

KyAMK:n kaikki mediatiedotteet: www.kyamk.fi/mediatiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs