Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » KyAMK kouluttaa sairaanhoitajia rajattuun lääkkeen määräämiseen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

KyAMK kouluttaa sairaanhoitajia rajattuun lääkkeen määräämiseen

Tiedote.
Julkaistu: 11.04.2012 klo 15:43
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun mediatiedotteet osoitteessa www.kyamk.fi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana verkostototeutuksena järjestettävässä koulutuksessa, jossa sairaanhoitajia koulutetaan rajattuun lääkkeen määräämiseen. Koulutuksen jälkeen siihen osallistuneet sairaanhoitajat voivat määrätä rajatulla oikeudella tiettyihin määriteltyihin tautitiloihin lääkkeitä potilaille.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on uusi itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä, jonka ensimmäinen koulutus on haussa 1.4.–30.4.2012. KyAMK:ssa 45 opintopisteen koulutus järjestetään Kotkassa Jylpyn kampuksella.

Perusteellinen perehdytys lääkkeen määräämiseen

Koulutuksessa opiskelijat perehtyvät lääkehoidon eettiseen ja juridiseen tietoperustaan, potilaan kliiniseen tutkimiseen, päätöksentekoon ja hoitotyön toteuttamiseen, farmakologiaan ja lääkkeen määräämiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon asiakastilanteissa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja noudattaa lääkkeenmääräämisen säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia. Hän osaa soveltaa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa.

Hän osaa myös itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi.

Sairaanhoitajana laillistetut hakukelpoisia

Lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen hakevan tulee olla sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö, joka on laillistettu sairaanhoitajana Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisterissä.

Hakijalla on oltava kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella. Työkokemuksen on oltava hankittuna viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi hakijan tulee olla työsuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin.

Koulutuksen jälkeen siihen osallistuneiden on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Laurea Otaniemen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä, toteutuksesta, hakemisesta, opiskelijavalinnasta sekä koulutuksen hinnasta ”Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus” -esitteestä: http://www.kyamk.fi/Koulutus/T%C3%A4ydennyskoulutus/Sairaanhoitajan%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4minen%20-lis%C3%A4koulutus/.

 

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lehtori Kristiina Mettälä
p. 044 702 8833
etunimi.sukunimi@kyamk.fi

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs