Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Kielivalmennus sujahtaa mobiiliin – ammattisanasto haltuun kymmenellä kielellä

Omnia

Kielivalmennus sujahtaa mobiiliin – ammattisanasto haltuun kymmenellä kielellä

Tiedote.
Julkaistu: 12.11.2015 klo 07:15
Julkaisija: Omnia

 

Ready, Study, Go Around EuropeReady Study Go Around Europe -hanke tuottaa laajan verkkoaineiston, jonka avulla ammattiin opiskelevat voivat opiskella ammattisanastoa vieraalla kielellä. Mobiililaitteella ja tietokoneella käytettävä kieli- ja kulttuurivalmennus sopii hyvin myös maahanmuuttajille ja työnantajille. Ammattisanaston rinnalla valmennukseen sisältyy laaja yleiskielen ja kulttuurin osio.

Verkkovalmennuksen kielipaketit löytyvät viroksi, suomeksi, unkariksi, italiaksi, puolaksi, espanjaksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi ja turkiksi. Tukikielenä käytetään englantia. Aineistot kattavat viisi alaa: ajoneuvo-, hotelli- ja matkailu-, ravintola-, leipomo- sekä sosiaali- ja terveysalat.

Tukea opiskeluun ja työhön

Verkkovalmennus tarjoaa mahdollisuuden opiskella kohdekielen ammattisanastoa, jonka opiskelu muuten jäisi ohueksi. Esimerkiksi Omnian leipuri-kondiittoriopiskelijat käyttävät verkkoaineistoa ahkerasti. Omniassa opettava lehtori Hellevi Norhio-Sillanpää pitää aineistoja erinomaisena tapana valmistautua ulkomaille lähtöön. Hänen opettamansa Ranskaan suuntaavat opiskelijat käyvät aina verkkoaineiston läpi ennen matkaa.

”Verkkoaineisto tarjoaa loistavan mahdollisuuden opiskella ammattiin liittyvää termistöä! Vaihtoon valmistautumisen lisäksi verkkoaineistot toimivat kätevänä taustatukena myös kohdemaassa. Mobiililaitteelta voi tarkistaa termejä, harjoitella ääntämistä ja syventää ammattisanastoaan vaikka työpaikalla”, Norhio-Sillanpää vinkkaa. 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoiman kansainvälisen hankkeen tuottama verkkopalvelu on nyt testikäytössä ja valmistuu lopulliseen asuunsa vuoden loppuun mennessä. Valmennusta on kehitetty aiempien Ready Study Go ja Ready Study Go Ahead -hankkeiden tuottamien aineistojen pohjalta.

Ammatti- ja kielitaito eivät yksin riitä

Hyvä valmennus ulkomaille lähtevälle sisältää riittävästi sekä tietopuolista valmennusta että vertaistukea ja valmiuksien tukemista. Kielitaito on vieraassa kulttuurissa selviämisen ja viihtymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja sitä voi kehittää itsenäisestikin esimerkiksi juuri kieli- ja kulttuurivalmennusten avulla.

Ammatillinen osaaminen ja kielitaito luovat perustan, kun opiskelija lähtee työskentelemään tai opiskelemaan ulkomaille, mutta ne eivät yksin riitä. Senior Advisor Anita Rintala-Rasmus Psycon Oy:stä painottaa lisäksi yksilöllisiä valmiuksia lähdettäessä maailmalle opiskelijavaihtoihin tai työkomennuksille.

Rintala-Rasmuksen mukaan tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet tukevat pärjäämistä ja viihtymistä ulkomailla. Tällaiset tekijät liittyvät vuorovaikutustaitoihin, uteliaaseen ja erilaisuudelle avoimeen asenteeseen ja epävarmuuden sietämiseen.

”Kielitaidon ohella töihin lähtevät nuoret tarvitsevat samoja ammattiin liittyviä valmiuksia kuin kotimaassakin. Yksilölliset valmiudet pärjätä ulkomailla vaihtelevat kuitenkin suuresti ja ennustavat merkittävässä määrin viihtymistä ja onnistumista vaihdossa tai työssä ulkomailla. Näitä valmiuksia voi tukea valmennuksella.”, Rintala-Rasmus sanoo. 

Kohdemaan kulttuuriin ’istuminen’ on kolmas keskeinen tekijä, joka edesauttaa ulkomaanvaihtojen onnistumista.

”Joku voi pärjätä hyvin Japanissa, toinen Venäjällä. Henkilö, joka pärjää esimerkiksi Tukholmassa, ei pärjää tai viihdy välttämättä lainkaan Afrikassa”, Rintala-Rasmus sanoo.

Lisätietoa

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Mika Heino, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
p. 046 851 5082
mika.heino@omnia.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoiman Ready Study Go Around Europe -hankkeessa tuotetut kieli- ja kulttuurivalmennukset ovat viimeistelyvaiheessa ja niihin voi tutustua väliaikaisessa osoitteessa:

http://rsgae.dcnet.eu

 

Kutsu tiedotusvälineiden edustajille

Seminaari:
Valmennuksella huippusuoritukseen ulkomaan työssäoppimisjaksolla!

Aika: torstai 19.11.2015 klo 10–16
Paikka: Omnia, Kirkkokatu 16 (tarkka paikka täsmentyy lähempänä ja ilmoitetaan osallistujille. Ilmoita tulostasi Mika Heinolle, p. 046 851 5082, mika.heino@omnia.fi)

  • Millä eväillä opiskelijat lähetetään ulkomaille?

  • Miten osaaminen ja oivallukset saadaan näkyviksi digitaalisia työkaluja hyödyntäen?

  • Mikä on etukäteen tehtävän valmennuksen merkitys työssäoppimisen onnistumisessa ulkomailla?

Päivän ohjelma (liitteenä) sisältää asiantuntijoiden luentoja ja alustuksia sekä malleja ja työkaluja valmennukseen. Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, Senior Advisor Anita Rintala-Rasmus Psycon Oy:stä puhuu alustuksessaan valmiuksista, joita nuoret tarvitsevat ulkomaille lähtiessään.

Paneelikeskustelussa kuullaan ulkomailla työharjoittelussa olleen opiskelijan omakohtaisia kokemuksia, ammatinopettajan ja kansainvälisesti aktiivisen työnantajan näkemyksiä valmennuksen merkityksestä. Lisäksi työpajoissa käytännön työkaluja sekä esimerkkejä valmennuksen hyvistä käytänteistä.

Seminaarin järjestävät Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

 

      

Liitetiedostot

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain yli 60.000.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs