Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Ennakoitavuutta ja joustoa koulutukseen

Teknologiateollisuus ry

Ennakoitavuutta ja joustoa koulutukseen

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2011 klo 14:28
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus mukana kone- ja metallituoteteollisuuden asiantuntijafoorumissa, Ennakointikamarissa

Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvät joustomahdollisuudet antavat yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa tulevien työntekijöidensä osaamiseen. Yritys-oppilaitosverkostoissa voidaan täsmentää opetussuunnitelmien sisältöä, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja rakentaa tutkintojen valinnaisista osista työelämään johtavia koulutusväyliä. 

Opettajien merkitys osaamisen varmistamisessa on keskeinen. Teknologia-alojen opettajista noin 50 prosenttia on täyttänyt 55 vuotta, joten opettajien saatavuuden ja osaamisen varmistaminen on erittäin tärkeää.  

Työelämäläheisyyttä yritys-oppilaitosverkostoilla

Uusittujen kone- ja metallialan tutkintojen perusteiden lähtökohtana on ammatillisen osaamisen vahvistaminen, tutkintojen työelämälähtöisyys ja joustava sopeuttaminen alueellisiin tarpeisiin. Ne antavat yrityksille ja oppilaitoksille mahdollisuuden laatia yhdessä valinnaisista tutkinnon osista alueen tarpeita vastaavia opintopolkuja sekä kehittää työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää Kone- ja metallialan osaajat -julkaisua, jossa Helsingin työssäkäyntialueen yritykset kertovat näkemyksiään ammattiosaamisesta ja koulutustarpeista nyt ja vuonna 2015.

”Paras tulos oppimisen kannalta saadaan, kun opiskelijat suorittavat valinnaisia tutkinnon osia valituissa työssäoppimispisteissä tai oppimisympäristöissä yrityksissä. Näiden työssäoppimisjaksojen aikana voidaan myös arvioida opiskelijan ammattiosaamista käytännön työtilanteissa annettujen näyttöjen avulla”, Teknologiateollisuuden asiantuntija Marja-Terttu Tanttinen totesi Ennakointikamarin paneelissa.

Kone- ja metallialan osaajat

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan kone- ja metallialan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneilta odotetaan ammattiin liittyviä perusvalmiuksia ja erikoisosaamista sekä valmiuksia ja asennetta työssä oppimiseen. Myös valmiuksia ymmärtää laajempia kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä sekä tiimeissä ja verkostoissa työskentelyn taitoja pidetään tärkeinä.

”Osaajien saatavuuteen vaikuttavat opetuksen laadun lisäksi kone- ja metallialan ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus, läpäisyaste ja keskeyttäminen sekä opiskelijoiden ohjaaminen alan töihin”, Tanttinen katsoo.

Lisätietoja:

asiantuntija Marja-Terttu Tanttinen, puh 040 7310 514

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 700 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs