Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » ARENEn esitys korkeakoululaitoksen uudistamisesta: Centria on valmis ammattikorkeakoulu-yliopistokeskusyhteistyön pilotiksi

Centria-ammattikorkeakoulu

ARENEn esitys korkeakoululaitoksen uudistamisesta: Centria on valmis ammattikorkeakoulu-yliopistokeskusyhteistyön pilotiksi

Tiedote.
Julkaistu: 05.03.2014 klo 13:17
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on tänään 5.3.2014 tiedotteellaan ottanut kantaa Suomen korkeakoululaitoksen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen rehtoreiden keskeisin viesti on, että nykyinen ammattikorkeakouluista ja yliopistoista muodostuva korkeakoululaitos ei pysty enää nykyisenkaltaisena vastaamaan kansainvälisen kilpailukyvyn, taloudellisen tehokkuuden ja hyvinvoinnin tuottamisen haasteisiin. Tämän vuoksi suomalaista korkeakoululaitosta tulee kehittää kokonaisuutena. Rehtorit ehdottavat, että Suomessa tulee siirtyä yhden korkeakoululainsäädännön piiriin, joka mahdollistaa erilaiset korkeakoulut aina vahvoista kansainvälisistä tiedeyliopistoista ammatillisiin korkeakouluihin sekä erilaisia yhdistelmiä näiden väliltä.

Centria-ammattikorkeakoulu tukee ARENEn näkemyksiä lausuen seuraavaa:

Suomi tunnetaan osaamisesta, ja osaamiseen on myös tulevaisuudessa panostettava vahvasti. Yhteiskunnan ja talouselämän muutoksissa työelämän osaamistarpeet ja ammattirakenteet uudistuvat. Ammattikorkeakoulun tulee vastata muuttuviin osaamistarpeisiin alueellisen ja myös Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Muuttuneeseen toimintaympäristöön ammattikorkeakoulu voi vastata vain uudistetuilla rakenteilla ja toimintatavoilla. Samojen asioiden ja toimintakaavojen toistamisella mikään organisaatio ei pärjää tulevaisuuden haasteissa.

Alueelliset osaamistarpeet edellyttävät ennakointia ja tähän ennakointiin perustuvaa ammatillisesti painottuvaa, työelämää ja elinkeinoelämää uudistavaa koulutusta. Ammatillisesti painottuneiden tutkintojen tarjoaminen kaikilla tutkintoasteilla on välttämätöntä korkeakoulurakenteista riippumatta.

Nykyistä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista muodostuvaa korkeakoululaitosta tulee kehittää muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin. Useat ratkaisut tehdään valtakunnan tasolla, mutta samalla on otettava huomioon alueelliset mahdollisuudet omien painotusten tekemiseen. Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä mahdollisuus kehittää alueellisesti omaleimaista korkeakoulutusta. Hyviä tuloksia yhteistyöstä on jo nyt nähtävillä ja tuleville vuosille yhteistyön laajentaminen ja syventäminen on toimintaympäristömme yhteinen etu niin yrityksille ja yhteisöille kuin kouluorganisaatioillekin. Eräänä esimerkkinä onnistumisesta on koulutusväylien tarjoaminen yhteistyössä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toimesta.

Korkeakouluja tulee kehittää kokonaisuutena. Edellä mainittu yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyömalli on yksi esimerkki, jolla sektoreiden välisiä raja-aitoja voidaan myönteisellä tavalla rikkoa. Tällaisilla uusilla toimintamalleilla luodaan alueen elinkeino- ja työelämän osaamistarpeisiin profiloituneita korkeakouluja ja korkeakoulututkintoja. Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena edellyttää siirtymistä yhden korkeakoululainsäädännön piiriin. Käytännön ratkaisuvaihtoehtona rehtorit esittävät nykyiset sektorirajat rikkovien korkeakoulujen mahdollistamista tarvittavilla lainsäädäntömuutoksilla. Centria-ammattikorkeakoululla on valmius tällaisen muutoksen pilotointiin yhdessä yliopistokeskuksen kanssa alueellisesti erikoistuneena ratkaisuna.

Jotta Suomi pystyisi vastaamaan kansainvälisen kilpailukyvyn, taloudellisen tehokkuuden ja hyvinvoinnin tuottamisen haasteisiin, tulisi korkeakoululaitosta ohjata yhtenäisellä lainsäädännöllä. 

Kaikilla korkeakouluilla profiilista riippumatta tulee jatkossakin olla koulutustehtävän lisäksi yhteiskuntaa uudistavaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa, jotta koko Suomen tasapuolinen kehitys voidaan turvata. Korkeakoulujen profiilit ja organisointiratkaisut voivat näin olla hyvinkin erilaisia eri puolilla Suomea.


Lisätietoja:
Rehtori Pekka Hulkko, pekka.hulkko@centria.fi, 044 725 0047


ARENE ry:n tiedote liitteenä.

Liitetiedostot

Centria-ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Centria ammattikorkeakoulu Oy. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuurin aloille.

 

Keskeiset tunnusluvut 2014

 

Koulutusohjelmia                                   16

Opiskelijoita                                          2852

Tutkintoja                                             517

Henkilöstömäärä                                   253

Kokonaistuotot                                      26,2 M€

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs