Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Aikuisiällä opiskelu on tavoitteellista ja tehokasta - arjen paineista huolimatta

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Aikuisiällä opiskelu on tavoitteellista ja tehokasta - arjen paineista huolimatta

Tiedote.
Julkaistu: 01.11.2013 klo 14:00
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus) on selvittänyt ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelusta. Kyseessä on laajin tähän mennessä julkaistu aiheeseen liittyvä tutkimus Suomessa.

Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimuksesta selviää, että suurin osa aikuisopiskelijoista käy opintojen ohessa töissä kokopäiväisesti. Opinnot rahoitetaan työtuloilla, koska vain harva saa rahallista tukea opintojensa suorittamiseen.

Aikuiskoulutuksessa AMK-tutkintoa suorittavat työskentelevät viikoittain keskimäärin enemmän kuin nuorten koulutuksen puolella opiskelevat. Yli 30-tuntista työviikkoa opintojen ohella tekee yli 80 % aikuisopiskelijoista, kun taas nuorten puolella huomattavasti pienempi joukko - vajaa kolmannes. Yleisintä työskentely on opettajaksi opiskelevien (89 % käy töissä) sekä YAMK-opiskelijoiden (95 %) keskuudessa.

Aikuisopiskelijat suorittavat opintojaan omien tavoitteidensa mukaisesti, vaikka työssäkäynti hidastaakin opintoja. Verrattuna kaikkiin opiskelijoihin keskimäärin, nämä opiskelijat näyttävät löytäneen oman alansa. Lähes jokainen (99 %) aikoo valmistua nykyisestä koulutuksestaan ja enemmistö (87 %) uskoo olevansa oikealla alalla.

Elinikäisen oppimisen sovittaminen aikuisen elämään ei ole kuitenkaan mutkatonta. Opinnoista, työstä ja esimerkiksi perheestä huolehtiminen samanaikaisesti vaatii joustoa omasta levosta. Vain neljännes ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoista kokee, että heillä jää vapaa-ajalle ja levolle riittävästi aikaa.

”Jos sekä opinnot että työelämä vaativat aikuiselta täyden panoksen, jää omasta jaksamisesta huolehtiminen helposti taka-alalle. Vain kolmannes työssäkäyvistä opiskelijoista saa työnantajaltaan tukea opintojen suorittamiseen”, avaavat tutkijat Heidi Kettunen ja Suvi Pulkkinen tutkimuksen tuloksia.

Vaikka tutkintoa suorittavat ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat valmistuisivatkin esimerkiksi kolmi-nelikymppisinä, on opiskelussa heille kuitenkin kyse työurien pidentämisestä. He uskovat, että vain jatkuvasti tietoja ja taitoja kehittämällä voi menestyä työelämässä. Aikuisopiskelijat ovatkin luottavaisia sen suhteen, että he ovat pitkään työelämässä ja löytävät koulutustaan vastaavan työpaikan.

”Aikuisiällä opintoja hakeudutaan suorittamaan paitsi elinikäisen oppimisen ilosta, myös työssä pysymisen tuomasta pakosta. Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat uskovat, että omaa osaamista tulee jatkuvasti kehittää pärjätäkseen ja pysyäkseen työelämässä. Opinnoilta toivotaankin parempaa työelämävastaavuutta. Opintojen koetaan antavan kaikista parhaiten teoreettisia valmiuksia”, Kettunen ja Pulkkinen toteavat.

SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtosen mukaan elinikäisen oppimisen mahdollistaminen on tärkeää myös työurien pidentämisen kannalta.

“Korkeakoulujen tulisi kuitenkin entistä paremmin ottaa huomioon aikuisopiskelijoiden erilaiset tilanteet ja luoda opinnoista riittävän joustavia. Lähes kaikki aikuisopiskelijat ovat löytäneet oman alansa ja heitä tulee myös tukea, jotta he voivat valmistua suunnitellusti.”

Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimus on toteutettu yhteistyössä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOKin, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja työmarkkinakeskusjärjestö Akavan kanssa.

Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimuksen julkaisutilaisuus pidetään perjantaina 1.11.2013 klo 14-16 Akavatalon Valopihalla (Rautatieläisenkatu 6, Helsinki).

Lämpimästi tervetuloa!


Tutkimusraportti Slide Sharessa: http://www.slideshare.net/otusowl/2013-ammattikorkeakoulujen-aikuisopiskelijat


Lisätietoja:
Suvi Pulkkinen, apulaistutkija, 050 4041 810, suvi.pulkkinen@otus.fi

***

Taustaa tutkimuksesta:

Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimus tarkastelee ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoita, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, erikoistumisopintoja tai opettajankoulutusta sekä 25-vuotiaana tai vanhempana nuorten koulutuksessa aloittaneita opiskelijoita.

Keväällä 2013 toteutettuun kyselytukimukseen vastasi 3840 aikuisopiskelijaa 24 ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen neljä keskeistä teemaa ovat koulutukseen hakeutuminen ja valittu koulutus, koulutuksen toteutus, sisällöt ja työelämävastaavuus, opiskelijakuntien ja – järjestöjen toiminta sekä opiskelu osana aikuisen elämää.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus:

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on voittoa tavoittelematon, itsenäinen säätiö, joka tutkii opiskelijoita, oppilaitoksia ja koulutuspolitiikkaa. Säätiö tekee itsenäistä selvitys-, tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyökumppanien kanssa sekä pyrkii edistämään opiskelijatutkimuksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta yhteiskunnan eri tasoilla.
http://www.otus.fi, https://www.facebook.com/otusowl

 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs