Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Vihreän Lappeenrannan strategiasta käytäntöön ja bisnestä yrityksille

Lappeenranta Business & Innovations

Vihreän Lappeenrannan strategiasta käytäntöön ja bisnestä yrityksille

Tiedote.
Julkaistu: 08.06.2015 klo 09:59
Julkaisija: Lappeenranta Business & Innovations

Lappeenrannan kaupunki kuuluu resurssiviisaiden kaupunkien joukkoon. Kaupungin asettamat tavoitteet sekä itselleen, alueen asukkaille että yrityksille ovat kovat. Päämääränä on se, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn eli resursseihin sopeutuvaa elämää. Resurssiviisaasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin.

Resurssiviisaan kaupungin suunnitelmat, tulevat investoinnit ja uudet toimintatavat tarjoavat yrityksille liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Wirma Lappeenranta Oy järjestää perjantaina 12.6. Lappeenrannan kaupungintalolla kaikille yrityksille avoimen tilaisuuden, jonka tavoitteena on saada yritysten ideat kuuluviin ja mukaan kaupungin toimenpiteisiin. Wirman kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen toivoo paljon yrityksiä paikalla tilaisuuteen, jossa käydään läpi kaupungin kestävän kehityksen suunnitelmia ja mietitään askelemerkkejä niiden toteuttamiseksi. – Nyt yrityksillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, kuinka asioita voidaan viedä konkreettisesti käytännön tasolla eteenpäin.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esitteli viime lauantaina Jyväskylässä Lappeenrannan tavoitteet ja alustavat toteuttamissuunnitelman suurelle yleisölle. Esille nostettiin jo toteutuneita tekoja kuten Kaukaan biovoimala ja uusimpana Kivisalmen pumppaamo. Tätä täydennettiin esittelemällä esimerkkejä tulevista hankkeista. Esityksessään Jarva painotti, että kaupunki on vahvasti sitoutunut innovaatioiden ja kokeilujen kehitysalustaksi, joiden eteenpäinviemisessä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamisella ja Wirma Lappeenrannalla tulee olemaan vahva merkitys.

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinosen mukaan tavoitteet ja suuret askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi on nyt tehty. – Nyt tarvitsemmekin yritysten apua siinä, kuinka tavoitteet toteutetaan yrityslähtöisinä hankintoina siten, että kaupunki pystyy hyödyntämään uusinta teknologiaa hankintojen elinkaarivaikutukset huomioiden.

Yritysten mukaan ottaminen investointien suunnitteluun ja ideointiin varhaisessa vaiheessa on Heinosen mukaan tärkeää. - Tätä kautta saamme toivottavasti uusia ideoita hankintojemme toteuttamiseen ja samalla hyödynnettyä alueen osaamista. Ensimmäisen referenssin saaminen yritysten uudelle innovaatiolle on monesti hankalaa ja uusien tuotteiden testausalustana toimimalla pystymme toivottavasti edesauttamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tilaisuuden tavoitteena on priorisoida yritysten voimin kolme liiketoimintalähtöistä toteutusehdotusta kussakin Green Lappeenrannan teemassa, jotka ovat Jätteetön ja resurssiviisas Lappeenranta, Hiilineutraali kaupunki ja Puhdas vesi. Tilaisuudessa esitellään esimerkkeinä kolme Vihreän Lappeenrannan kehittämiskohdetta, jotka ovat jo toteutusvaiheessa. Ensimmäisenä esitellään vuonna 2017 käynnistyvä Kukkoroinmäen pilottilaitos, jonka tavoitteena on tuottaa kierrätyskelvottomista rakennusjätteistä uusia tuotteita. Toisena esimerkkinä esitellään kuntalaisille ja kiinteistönomistajille luotava alueellinen energiatietopalvelu, jonka avulla kuluttaja voi arvioida mm. hiilidioksidipäästöjään, lämmitystapamuutoksen takaisinmaksuaikaa ja vertailla omaa energiakulutustaan muihin vastaaviin kuluttajiin. Kolmantena esitellään Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelua, jossa on pyritty etsimään uudenlaisia, pitkän tähtäimen ratkaisuja erityisesti lietteiden käsittelyyn ja tehostettuun vedenpudistukseen.

Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin, joiden päämääränä on tarjota vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille ihanteellinen toimintaympäristö. Tavoitteena on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta. Tilaisuus on osa maakunnallisen ympäristöohjelman valmisteluprosessia, jossa kunnat haluavat rakentaa yritysten kanssa uutta liiketoimintaa.

Kaikki kiinnostuneet yritykset ovat tervetulleita tilaisuuteen! Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.wirma.fi

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä.

www.lappeenranta.fi

Wirma Lappeenranta Oy palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä ja yrityksiä sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteenamme on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueemme vetovoimaisuutta. Wirma on Lappeenrannan ja ympäristökuntien – Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren – omistama voittoa tavoittelematon seudullinen elinkeinoyhtiö.

www.wirma.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs