Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Pelastakaa Lapset: Vähävaraisten yksinhuoltajaperheiden lapset vaarassa pudota harrastuksista ja toisen asteen opinnoista

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset: Vähävaraisten yksinhuoltajaperheiden lapset vaarassa pudota harrastuksista ja toisen asteen opinnoista

Tiedote.
Julkaistu: 17.03.2016 klo 08:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Tuoreen Eväitä Elämälle 2015 -raportin mukaan Suomessa erityisesti pienituloisten yksinhuoltajaperheiden lapset ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja toisen asteen opinnoista. Köyhyys on todellisuutta suomalaisissa lapsiperheissä. Alle 18-vuotiaista suomalaisista lapsista lähes 168 000 lasta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vuoksi köyhien perheiden ja erityisesti köyhissä perheissä elävien lasten asema on vaikeutunut. 

”Köyhyys koskettaa tänä päivänä rajusti lapsiperheitä, erityisesti niitä, joissa on yksinhuoltajuutta, työttömyyttä tai sairautta. Tämä näkyy Pelastakaa Lasten ylläpitämän Eväitä Elämälle -ohjelman kautta avustusta saaneiden perhetaustoista ja huoltajilta saadussa palautteessa”, sanoo Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan päällikkö Riitta Kauppinen.

Keväällä 2015 Pelastakaa Lapset selvitti lasten köyhyyskokemuksia Lapsen ääni -kyselyssä. Yli 70 % kyselyyn vastanneista vähävaraisista 7-17 -vuotiaista lapsista kertoi joutuneensa jäämään pois harrastuksista perheen köyhyyden vuoksi. Lähes 40 % oli joutunut jäämään pois koulun luokkaretkiltä. ”Viime vuonna Lapsen ääni -kyselyyn vastanneet lapset kokivat etteivät saa tarpeeksi aikaa ja huomiota aikuiselta”, sanoo Riitta Kauppinen. ” Vanhempien jaksaminen silloin, kun perheessä on sairautta, mielenterveysongelmia ja rahahuolia vaikuttaa varmasti siihen, miten aikuisella on voimavaroja olla lasten kanssa läsnä”, Kauppinen jatkaa.

Pelastakaa Lapset on tukenut jo 20 vuoden ajan Eväitä Elämälle -ohjelmallaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on ollut uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Tuettavien lasten määrä on jatkuvasti kasvanut.

­Köyhyyden kierteen katkaisu ja ongelmien ehkäisy edellyttävät poliittista tahtoa ja julkisten investointien kohdentamista lasten hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin. Pelastakaa Lapset vaatii, että lapsuudelle ja lapsen oikeuksien toteutumiselle on luotava edellytykset riittävillä julkisilla investoinneilla. Perheiden riittävän toimeentulon edellytykset on varmistettava, samoin kuntien ja valtion on taattava yhdenvertaiset palvelut ja kohtuuhintaiset harrastusmahdollisuudet sekä aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle. Lapsiin investoimisessa on kyse lasten ihmisoikeuksista, ja sen vaikutukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Mari Laiho, Eväitä Elämälle -ohjelman koordinaattori, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi 

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Taustaa Eväitä Elämälle -ohjelmasta:

Vuonna 2015 Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmalla 1302 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tai harrastamista

  • oppimateriaalitukea sai 462 toisen asteen opiskelijaa
  • harrastustukea sai 716 alle 18 -vuotiasta
  • mentorointitukea sai 124 yläkoulun tai 10. luokan opiskelijaa

Lasten tukemiseen käytettiin 313 344 euroa.

Pelastakaa Lasten vapaaehtoisvoimin toimivat paikallisyhdistykset auttavat omilla alueillaan tuen tarpeessa olevia lapsia. 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa.

Oppimateriaali- tai harrastustukea saaneista valtaosa oli yksinhuoltajaperheiden lapsia. Taustalla oli monenlaisia huolia selviytymisestä: työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, matalapalkkaisuutta, vanhempien tai muiden perheenjäsenten menetyksiä, sairauksia, velkaantumista, konkursseja, lomautuksia, äkillisesti muuttuneita tilanteita ja niihin liittyviä kohtuuttomia kuluja.

Lähes 70 %:lla tukea saaneista perheen huoltajien nettotulot olivat alle 2000 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajaperheistä 86 % nettotulot olivat alle 2000 euroa, ja 53 % niistä sinnitteli alle 1500 eurolla. Tukea saaneiden perheistä 6 %:lla käytettävissä olevat nettotulot olivat yli 3000 euroa. Näissä perheissä oli lapsia keskimäärin 5,2, yksinhuoltajaperheissä 6,4.

Niin tuettujen lasten määrässä kuin tukeen käytetyissä varoissa oli edelliseen vuoteen verrattuna kasvua. Tukea saaneita lapsia oli 31 % enemmän kuin edellisenä vuonna, ja lasten tukemiseen voitiin käyttää varoja 34 % aiempaa enemmän.

Eväitä Elämälle -ohjelman tarjoamaa tukea on tarkoitus ulottaa yhä laajemmin järjestön lastensuojelupalveluiden piirissä olevien lasten tukemiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin varojen kasvua tulevaisuudessa.

Eväitä Elämälle -ohjelma rahoitetaan yksityisten lahjoittajien, yritysten ja säätiöiden myöntämillä avustuksilla ja lahjoituksilla. Järjestö myöntää vuosittain paikallisyhdistyksille avustusta Eväitä Elämälle -ohjelman toimintojen toteuttamiseen. Lisäksi yhdistykset kohdentavat lasten tukemiseen omia varojaan.

Vuonna 2015 käynnistyi pitkäjänteiseen yhteistyöhön perustuva valtakunnallinen Eväitä Elämälle -kampanja, jonka avulla kerrytetään varoja mm. pullonpalautusarpajaisilla, johon voi osallistua K-ruokakaupoissa ja Lidlin myymälöissä. 

Eväitä Elämälle – EI syrjäytymiselle!

Raportti ‘Eväitä Elämälle 2015’ löytyy täältä

Katso myös järjestöjen yhteinen kannanotto 11.3.: http://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/uutiset/?x22896=3993370

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: www.pelastakaalapset.fi/lahjoitustavat, Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs