Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Överbetalda studiestöd ska betalas tillbaka inom maj månad

Fpa

Överbetalda studiestöd ska betalas tillbaka inom maj månad

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.05.2016 kl. 13:13
Utgivare: Fpa

Det är enklasta att betala tillbaka överbetalt studiestöd via FPA:s e-tjänst. Det ska göras inom maj månad om man vill undvika återkrav av studiestödet förhöjt med 15 %.  

De studerande vars inkomster år 2015 översteg årsinkomstgränsen kan nu på eget initiativ betala tillbaka överbetalda studiepenningar och bostadstillägg fram till sista maj. Den frivilliga återbetalningen ska ske senast på tisdagen 31.5.2016.

Studerande kan lätt räkna ut sin årsinkomst från den förhandsifyllda skattedeklarationen som skickats ut i april. På webbplatsen fpa.fi finns anvisningar för vilka inkomster i skattedeklarationen som beaktas i årsinkomsterna vid inkomstkontrollen. 

Studerande kan också kontrollera de årsinkomster som beaktas i studiestödet genom att gå till e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in till e-tjänsten med sina egna nätbankskoder eller mobil ID.  Årsinkomsterna hittas genom att välja Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomster.

Återbetalning enklast på nätet

Det är enkelt att meddela om återbetalningen och annullera studiestöd via FPA:s webbplats. E-tjänsten vägleder och uppger vilka månader en studerande kan återbetala och hur återbetalningen inverkar på årsinkomstgränsen. Enklast går stödet att återbetala via sin egen nätbank. Det går också att i e-tjänsten beställa en inbetalningsblankett som FPA skickar hem.

Alternativt kan meddelandet om återbetalning göras genom att fylla i pappersblanketten OT16r (Meddelande om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd). Pappersblanketten måste skickas till FPA eller universitetets studiestödsnämnd senast den 9.5.2016, så den studerande hinner få hem en förhandsifylld inbetalningsblankett.

Inkomstgränsen visas i e-tjänsten

För studerande som fått studiestöd för 9 månader är årsinkomstgränsen 11 850 euro. Studerande kan kontrollera sina personliga inkomstgränser via FPA:s e-tjänst eller genom att ringa servicenumret för studerande 020 692 229 mån–fre kl. 8–18.

Som inkomster beaktas alla skattepliktiga förtjänst- och kapitalinkomster i bruttobelopp utan avdrag (även skattepliktiga sociala förmåner förutom studiepenning) samt stipendier som fåtts för att trygga uppehället och inkomster från utlandet. Stipendier för internationellt studentutbyte beaktas inte som inkomst. Studerande ska själva hålla reda på sina inkomster som påverkar studiestödet.

Studerande får själva bestämma vilka stödmånader de betalar tillbaka frivilligt. Högskolestuderande får då tillbaka stödmånader för senare behov.

Om en studerandes inkomster överstiger årsinkomstbeloppet och återbetalningen uteblir kommer FPA att återkräva det överbetalda studiestödsbeloppet. Efter inkomstkontrollen höjs beloppet med 15 %.

För ett år sedan betalade 25 600 studerande självmant tillbaka 26,3 miljoner euro i överbetalda studiestöd. Största delen av återbetalningarna gjordes via en nätbank.

FPA meddelar återbetalningarna till skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen har skickat de skatteskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration. I den beaktas återbetalningar som gjorts före utgången av februari.  De återbetalningar som sker inom mars-maj meddelar FPA till skatteförvaltningen och studerande behöver alltså inte själv korrigera uppgifterna i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen beaktar alla återbetalningar i den slutliga beskattningen.

Ytterligare information:
Inkomsternas inverkan på studiestöd
Frivillig återbetalning av studiestöd

Servicenumret för studerande 020 692 229 betjänar vardagar mellan 8–18

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs