Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Nuijamaantien osayleiskaavaluonnosta esitellään asukkaille

Lappeenrannan kaupunki

Nuijamaantien osayleiskaavaluonnosta esitellään asukkaille

Tiedote.
Julkaistu: 09.02.2016 klo 13:13
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen edustajat, kaupungininsinööri Pasi Leimi ja yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen sekä arkkitehti Maarit Virkkunen, Serum Arkkitehdit Oy:stä, esittelevät maanantaina 15.2.2016 klo 18 alkaen asukkaille Lappeenrannan Nuijamaantien osayleiskaavaluonnosta Saimaan Kanavan liikunta- ja monitoimihallilla, Törömäentie 20.

Nuijamaantien osayleiskaava työ on aloitettu

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt Nuijamaantien osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaava-alueelle ollaan laatimassa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030.

Nuijamaantien osayleiskaava-alue käsittää Nuijamaan taajaman ja raja-aseman alueen sekä Lempiälän, Lokkaan, Lyytikkälän, Kähärilän, Metsä-Kansolan, Jysinmäen, Vortsan ja Liikan kylät sekä muuta haja-asutusaluetta.

Nuijamaantien osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Nuijamaan alueella voimassa oleva, oikeusvaikutukseton osayleiskaava sekä ulottaa osayleiskaavoitus koskemaan koko Nuijamaantien vartta.

Työssä tarkastellaan Nuijamaantien varren maankäyttöä ja tulevaisuuden tilantarpeita kokonaisuutena ja huomioidaan myös parhaillaan laadittavana olevien Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 alueilla tehtävät ratkaisut.

Tavoitteena turvata kehittyminen

Tavoitteena on turvata Nuijamaantien varren ja Nuijamaan taajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle, mahdollistaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa suunnitteilla olevan Nuijamaantien (valtatie 13) parantaminen, turvata Saimaan kanavan sekä raja-aseman toiminnat.

Tavoitteena on, että Nuijamaantien osayleiskaava olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2016.

Osayleiskaavaluonnoksen kuulemisaika on 8.2. - 18.3.2016

Osayleiskaavatyö perustuu pääosin sitä varten laadittuihin selvityksiin sekä selvityksiin, jotka on laadittu Nuijamaantien yleissuunnittelun yhteydessä. Lisäksi on hyödynnetty mm. Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavaa varten tehtyjä selvityksiä. Perusselvitysten ja tavoitteiden pohjalta laadittiin rakennemalli, joka esiteltiin yleisölle joulukuussa 2014. Lähtötietojen, selvitysten, tavoiteasettelun ja rakennemallin pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos, joka pidetään nähtävillä 8.2.2016 – 18.3.2016.

Suunnittelutyön keskeisimmät näkökulmat

Keskeisiä näkökulmia Nuijamaantien osayleiskaava-alueen suunnittelussa ovat kaupan ja matkailun kehittäminen Nuijamaantien varrella, alueen kylien kehittäminen, alueen ilmeen kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen, toimiva liikenneverkko ja viheryhteydet, Nuijamaan taajaman tulevaisuuden turvaaminen sekä arvokkaiden luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttäminen.

Nuijamaan osayleiskaavaluonnos täydentää Nuijamaan taajamarakennetta ja Nuijamaantien varren kylärakennetta. Uusia rakennuspaikkoja on esitetty keskitetysti kyläalueille. Liikenneverkon rungon muodostavat Nuijamaantie (valtatie 13) ja sen rinnakkaistieverkko sekä olemassa oleva tiestö. Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kevyen liikenteen yhteys Nuijamaan taajamasta luoteeseen. Alueelle on osoitettu myös ohjeellinen ulkoilureittiverkosto.

Raja-asemaa varten on varattu laajempi alue Rajavartioston ja Tullin tarpeet huomioiden. Rajaliikenteeseen perustuvalle kaupalle on esitetty laajennusalueita Nuijamaantien (vt 13) varteen raja-aseman pohjoispuolelle. Osayleiskaavassa on huomioitu rajaliikenteen, matkailun ja virkistyksen kehittyminen alueella sekä ympäristön nykyiset arvot.

Osayleiskaava toimii pohjana taajama-alueelle laadittaville asemakaavoille ja asemakaavamuutoksille. Haja-asutusalueilla osayleiskaava mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen suoraan osayleiskaavan perusteella.

Lisätietoja:

www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat > Osayleiskaavat > Nuijamaantien osayleiskaava 2030

Marjo Saukkonen, yleiskaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 6530 822.

Maarit Virkkunen, arkkitehti, Serum Arkkitehdit Oy, puh. 050 466 1500.

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, 040 6530 745.

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs