Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Lappeenrannassa kehitetty liikuntaneuvonnan BMI-kortti tavoittaa hyvin riskiryhmässä olevat kuntalaiset

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannassa kehitetty liikuntaneuvonnan BMI-kortti tavoittaa hyvin riskiryhmässä olevat kuntalaiset

Tiedote.
Julkaistu: 09.06.2016 klo 08:15
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin liikuntaneuvonta ja ylipainoisille suunnattu BMI-kortti ovat erittäin tärkeitä liikuntatoimen palveluita kuntalaisille. Asia selviää Lappeenrannan kaupungin liikuntasihteeri Aija Raution äskettäin valmistuneesta opinnäytetyöstä BMI-kortin ja liikuntaneuvonnan vaikuttavuus sairaalloisen ylipainoisilla henkilöillä Lappeenrannassa. Liikunnan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa tehty opinnäytetyö arvioitiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 27. toukokuuta 2016. 

Tutkimuksessa selvitettiin, onko Lappeenrannan liikuntatoimen kehittämällä BMI-kortilla ja siihen liittyvällä liikuntaneuvonnalla vaikutusta asiakkaiden liikuntakäyttäytymiseen ja koettuun hyvinvointiin. Lisäksi etsittiin perusteluja sille, onko liikuntaneuvontaa ja BMI-kortin myöntämistä tarkoituksenmukaista jatkaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ne Lappeenrannan liikuntatoimen asiakkaat, joille oli myönnetty BMI-kortti vuoden 2015 aikana. Asiakkaita oli lokakuuhun mennessä 114 kpl. 

– Tämä perustutkimus on merkityksellinen tulevaisuuden toimenpiteiden kannalta, sillä terveyden edistäminen on yksi kuntien perustehtävistä. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat on pyritty tavoittamaan liikuntaneuvonnalla ja ylipainoiset kuntalaiset BMI-kortilla. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla on merkitystä Lappeenrannan BMI-käytännön kehittämiseen sekä jatkuvuuteen, korostaa Rautio tutkimusaiheen tärkeyttä. 

Lappeenrannassa kehitetty ja Suomessa ensimmäisenä käyttöönotettu BMI-kortti on kaupungin liikunnanohjaajien kehittämä palvelu sairaalloisen ylipainoisille henkilöille. Kortin koekäyttö aloitettiin tammikuussa 2015. BMI-kortin avulla Lappeenrannan liikuntatoimi on ensimmäistä kertaa tavoittanut haastavan kohderyhmän, joka on ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta erittäin tärkeä. 

Tutkimuksen kyselyyn vastasi 76 henkilöä, joista 72 % oli naisia ja 28 % miehiä. Kyselyn vastausprosentti oli 67 %. Vastaajista 77 % arvioi liikuntaneuvonnasta olleen hänelle hyötyä paljon tai erittäin paljon ja 74 % arvioi liikunnan lisääntyneen liikuntaneuvonnan jälkeen paljon tai erittäin paljon. BMI-kortin aktiivikäyttäjiä eli vähintään 2–3 kertaa viikossa korttia käyttäviä oli 63 % vastaajista. 

BMI-kortin käytöllä koettiin olevan eniten positiivista vaikutusta tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon ja eri elämänalueilla suurimmat vaikutukset kohdistuivat mielenhuoltoon ja virkistäytymiseen. Vähiten positiivista vaikutusta koettiin olevan ulkonäköön. Positiiviset vaikutukset olivat sitä suurempia, mitä pidempään kortti oli ollut asiakkaalla käytössä. 

– BMI-kortti ja siihen kiinteästi liittyvä liikunta- ja elämäntapaneuvonta on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Tulokset osoittavat, että ihan pienilläkin asioilla voimme vaikuttaa ihmisten aktiivisuuteen ja arkeen. Espoon kaupunki on seurannut Lappeenrantaa ja on ottanut kortin käyttöönsä tämän vuoden tammikuussa, iloitsee Rautio. 

Terveyden edistäminen toteutuu BMI-kortin avulla 

Suomalaisista aikuisista yli puolet on ylipainoisia tai lihavia. Elintapojen ja elintason nousu sekä yhteiskunnan teknologisoituminen ovat vaikuttaneet ylipainon ja lihavuuden yleistymiseen Suomessa. Terveyden edistäminen on yksi kuntien perustehtävistä ja Lappeenrannassa tähän tehtävään on vastattu liikuntaneuvonnan ja BMI-kortin avulla. 

Liikuntasihteeri Aija Raution mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisten lihomiskehitys on pysähtynyt, mutta jäänyt liian korkealle tasolle. Suomalaisten painokehitykseen ja lihomisen riskiin ovat vaikuttaneet passiivinen ja istuva elämäntapa, vähäinen liikunta sekä epäterveellinen ruoka. 

– Mitä aiemmin voidaan vaikuttaa ihmisten elintapoihin, sitä enemmän sillä saavutetaan terveyshyötyjä ja parempaa elämänlaatua asiakkaalle sekä kustannusten säästöä terveyshuollolle, muistuttaa Rautio. Kuntasektorilla toimenpiteet tulee kohdentaa erityisesti niihin väestöryhmiin, joiden liikkumistottumuksissa on eniten parantamisen varaa. 

Lappeenrannan liikuntatoimi myöntää BMI-kortin niille ylipainoisille lappeenrantalaisille, joiden BMI (Body Mass Index) on 40 tai yli. Kortin saadakseen asiakkaan tulee varata aika Lappeenrannan liikuntatoimen henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. BMI-kortti on 60 euron hintainen uinti- ja kuntosalikortti, joka mahdollistaa asiakkaalle kaupungin uimahallien ja kuntosalien rajattoman käytön vuoden ajan. Lisäksi asiakas saa opastusta liikunta- ja ravintoasioihin, myös Facebookissa. 

– Olemme perustaneet suljetun Facebook-ryhmän asiakkaillemme, jolloin he myös tavoittavat toisensa helpommin. Se mahdollistaa parhaimmillaan yhdessä liikkumisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja kannustavan ilmapiirin, sanoo Rautio viimeisimmistä kehittämistoimenpiteistä. 

– Kesälle perustetut ensimmäiset vertaisohjatut ryhmät BMI- ja liikuntaneuvonta-asiakkaille ovat lähteneet hienosti käyntiin! Saamme uusia asiakkaita koko ajan; tällä hetkellä BMI-kortteja on myönnetty 190 kappaletta. 

Lisätietoja:

Liikuntasihteeri Aija Rautio, puh. 040 513 8140
aija.rautio@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs